1. Strona główna/
  2. Statystyki

Statystyki

Statystyka ogólna publikacji

Tabela i wykres słupkowy z podziałem na lata i typy publikacji


Dostęp publiczny

Statystyka publikacji wydanych w kraju i za granicą

Tabela i wykres słupkowy z podziałem na publikacje krajowe i we współpracy zagranicznej w poszczególnych latach


Dostęp publiczny

Statystyka publikacji zarejestrowanych w WoS

Tabela i wykres słupkowy prezentujące liczby publikacji zarejestrowanych w WoS, z podziałem na lata i typy publikacji.


Dostęp publiczny

Statystyka publikacji zarejestrowanych w Scopus

Tabela i wykres słupkowy prezentujące liczby publikacji zarejestrowanych w Scopus, z podziałem na lata i typy publikacji.


Dostęp publiczny

Statystyka publikacji według punktów ministerialnych

Statystyka prezentuje rozkład liczby publikacji według punktów ministerialnych. Podzielona na lata i typy publikacji.


Dostęp publiczny

Statystyka publikacji recenzowanych

Statystyka z podziałem na wydawnictwa recenzowane i nierecenzowane


Dostęp publiczny

Statystyka publikacji z podziałem na język


Dostęp publiczny

Statystyka publikacji z podziałem na listy A, B, C (za lata 2005-2017)

Dane zawarte w tabeli obejmują publikacje wydane w czasopismach lub seriach klasyfikowanych na listach A, B, C.


Dostęp publiczny

Statystyka materiałów konferencyjnych zarejestrowanych w CORE


Dostęp publiczny

Statystyka publikacji Open Access

Statystyka z podziałem na publikacje z otwartym i zamkniętym dostępem.


Dostęp publiczny

Statystyka ze wskaźnikami bibliometrycznymi

Statystyka publikacji z przypisanymi wskaźnikami bibliometrycznymi


Dostęp dla zalogowanych użytkowników

Statystyka współpracy autorskiej

Interaktywny graf przedstawiający statystyki współpracy autorskiej


Dostęp publiczny