Baza Danych o Autorach i Publikacjach

Baza Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP) prezentuje opisy bibliograficzne publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; zawiera również informacje związane z autorami (m.in. identyfikatory baz światowych, linki do różnych portali z informacjami biograficznymi) oraz szereg danych bibliometrycznych (w tym cytowania publikacji w różnych bazach danych). Dalsze informacje

Lista autorówZespoły badawczeWyszukiwarka publikacjiStatystykiInformacje dla pracowników

Ostatnio zarejestrowane publikacje

artykuł
Black crust from historic buildings as a natural indicator of air pollution: a case study of the Lipowiec Castle, Babice, Southern Poland / Mariola MARSZAŁEK, Krzysztof DUDEK, Adam GAWEŁ // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2024 — vol. 16 iss. 9 art. no. 3816, s. 1-19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-19, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-05-01
artykuł
Experimental studies reveal bacteriophages can affect precipitation of mineral phases / Paweł DZIAŁAK, Andrzej BORKOWSKI, Artur BŁACHOWSKI, Tomasz BAJDA, Kamil KORNAUS, Łukasz ZYCH, Mirosław Słowakiewicz // Journal of Geophysical Research ; ISSN 2169-8953. Biogeosciences. — 2024 — vol. 129 iss. 7 art. no. e2023JG007953, s. 1-17. — Bibliogr. s. 15-17, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-07-10
artykuł
Determination of contact resistance of thermal interface materials used in thermal monitoring systems of electric vehicle charging inlets / Monika PIESZKA-ŁYSOŃ, Paweł RUTKOWSKI, Magdalena KAWALEC, Dominik Kawalec // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2024 — vol. 17 iss. 13 art. no. 3103, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-06-25. — M. Pieszka-Łysoń - dod. afiliacja: Aptiv Services Poland SA, Krakow, Poland
fragment książki
Analiza wystąpienia suszy w województwie podkarpackim w oparciu o wskaźniki oceny suszy — [Analysis of the occurrence of drought in the Podkarpackie voivodeship based on drought assessment indicators] / Jadwiga DZIEDZIC // W: NATURE 2024 [Dokument elektroniczny] : Polish scientific conference : Lublin, 24.05.2024 : [program i streszczenia prac]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Stowarzyszenie Młodych Naukowców, [2024]. — e-ISBN: 978-83-962774-7-3. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.naukowcy.org.pl/wp-content/uploads/2024/06/Nature... [2024-07-11]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
artykuł
Aspects of energy efficiency management for rational energy resource utilization / Alla POLYANSKA, Yuliya PAZYNICH, Khrystyna Mykhailyshyn, Dmytro Babets, Piotr Toś // Rudarsko-Geološko-Naftni Zbornik [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1849-0409 ; no. 69. — 2024 — vol. 39 no. 3, s. 13–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-07-04
fragment książki
Carbon nanofiber-based magnetic mats for non-invasive heating / D. LACHOWICZ, K. SOKOŁOWSKI, K. BERENT, M. GAJEWSKA, M. SIKORA, S. ZAPOTOCZNY // W: 14th international conference on the Scientific and clinical applications of magnetic carriers : 17-21 June 2024, Barcelona, Spain : [book of abstract] / eds. Alejandro G. Roca, [et al.]. — [Canada : University of British Columbia], [2024]. — S. [109] poster 119. — Dostępne również online w: http://magneticmicrosphere.com/ckfinder/userfiles/files/Abstract%20booklet%20Magmeet%202024%20-%20FINAL.pdf [2024-07-11]. — Sz. Zapotoczny - dod. afiliacja: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Krakow, Poland