Baza Danych o Autorach i Publikacjach

Baza Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP) prezentuje opisy bibliograficzne publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; zawiera również informacje związane z autorami (m.in. identyfikatory baz światowych, linki do różnych portali z informacjami biograficznymi) oraz szereg danych bibliometrycznych (w tym cytowania publikacji w różnych bazach danych). Dalsze informacje

Lista autorówWyszukiwarka publikacjiStatystykiInformacje dla pracowników

Ostatnio zarejestrowane publikacje

fragment książki
Zastosowanie wielokryterialnych analiz przestrzennych w procesie wyznaczania lokalizacji farm fotowoltaicznych z magazynami energii na przykładzie gminy Nieporęt — [The use of multi-criteria spatial analyses in the process of determining the location of photovoltaic farms with energy storage on the example of the Nieporęt municipality] / Katarzyna MYŚLIŃSKA, Marek BOGACKI // W: „Rozwiązania i technologie XXI wieku” [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa : Lublin, 23 czerwca 2023 : abstrakty / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Joanna Kozłowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2023. — e-ISBN: 978-83-67670-34-0. — S. 58–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://s.agh.edu.pl/088gk [2024-04-22]. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
fragment książki
Robotyzacja procesów biznesowych jako narzędzie cyfrowej transformacji — [Robotization of business processes as a tool for digital transformation] / Bartosz ZIEMIANIN // W: „Rozwiązania i technologie XXI wieku” [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa : Lublin, 23 czerwca 2023 : abstrakty / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Joanna Kozłowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2023. — e-ISBN: 978-83-67670-34-0. — S. 45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://s.agh.edu.pl/088gk [2024-04-22]. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dokument patentowy
Masa formierska wiązana bentonitem z dodatkiem węglowym — [Moulding sand bound by bentonite with carbon additive] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Karolina KACZMARSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Sylwia CUKROWICZ, Dominika KWAŚNIEWSKA-KRÓLIKOWSKA. — Int.Cl.: B22C 1/18(2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL244996B1 ; Udziel. 2024-02-01 ; Opubl. 2024-04-15. — Zgłosz. nr P.439688 z dn. 2021-11-30
artykuł
Analysis of the modernised railway vehicle component with regard to reliability and operational safety / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan Szybka // Advances in Science and Technology Research Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8624. — 2024 — vol. 18 iss. 3, s. 21-32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31-32, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-04-20
dokument patentowy
Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów — [Method and the device for measuring and signalling of biosignal values] / KAŃTOCH Eliasz, Kraków ; wynalazca: KAŃTOCH Eliasz, Kańtoch Anna. — Int.Cl.: G01D 3/02(2006.01). — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL423392A1 ; Opubl. 2019-05-20. — Zgłosz. nr P.423392 z dn. 2017-11-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego. — 2019 — nr 11, s. 29-30
dokument patentowy
Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów — [Method and the device for measuring and signalling of biosignal values] / KAŃTOCH Eliasz, Kraków ; wynalazca: Eliasz KAŃTOCH, Anna Kańtoch. — Int.Cl.: G01D 3/02(2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL234864B1 ; Udziel. 2019-11-13 ; Opubl. 2020-04-30. — Zgłosz. nr P.423392 z dn. 2017-11-08