Aktualności

Maria Garczyńska 22.03.2023
Kolejne funkcjonalności BaDAP
Szanowni Państwo, przy nazwiskach autorów w prawym górnym rogu znajduje się link do graficznego przedstawienia współpracy z autorami z AGH i spoza Uczelni. Po przejściu na stronę możliwe jest wyszukanie autorów, którzy wybrali konkretną dyscyplinę/dyscypliny, określenie zasięgu chronologicznego oraz liczby publikacji. UWAGA: liczba współautorów, których nazwiska są prezentowane na grafach nie obejmuje wszystkich nazwisk z uwagi na czytelność rysunków. Dodatkowo, w module: Wykazy - dla czasopism przygotowano możliwość wyszukiwania tytułów czasopism spełniających określone (zdefiniowane przez Państwa) wskaźniki bibliometryczne: Top 10% bazy Scopus, SNIP i SJR dla wybranych lat. Prosimy o zgłaszanie uwag i postulatów.
Maria Garczyńska 14.03.2023
Informacja o oświadczeniach
Szanowni Państwo, w odniesieniu do publikacji nieposiadających afiliacji AGH w BaDAP, w informacji o złożonych oświadczeniach, zawsze pojawia się 'nie'. Jest to związane z wcześniejszymi zasadami kwalifikowania osiągnięć do celów ewaluacji. Trwają prace nad zmianą zapisu, dane o obecnym statusie oświadczenia dla takich publikacji można uzyskać od redaktorów BaDAP.

Statystyki Bazy Danych o Autorach i Publikacjach AGH

143507
opisów publikacji
53106
autorów
15690
publikacji we współpracy zagranicznej
49.962
maksymalny Impact Factor
65704
artykuły
4200
dokumenty patentowe
67781
fragmenty książek
5550
książki
209
redakcje czasopism
63
redakcje serii

Ostatnio zarejestrowane publikacje

artykuły
Characterization of electrochemical deposition of copper and copper(I) oxide on the carbon nanotubes coated stainless steel substrates / Jakub MARCHEWKA, Ewa Kołodziejczyk, Patryk BEZKOSTY, Maciej SITARZ // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2023 — vol. 13 art. no. 6786, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-26
artykuły
Experimental study on the cutting process of single triticale straws / Dominik Wilczyński, Krzysztof Talaśka, Krzysztof Wałęsa, Dominik Wojtkowiak, Michał BEMBENEK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 — vol. 16 iss. 11 art. no. 3943, s. 1–20. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-24
fragmenty książek
Glassy carbon paste as a promising electrode material for stripping voltammetry / Agnieszka KRÓLICKA, Anna SZCZURKOWSKA // W: CCM-2022 [Dokument elektroniczny] : 2nd international conference on Carbon Chemistry and Materials : October 10-14, 2022, Roma, Italy, hybrid : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London : USG-United Scientific Group], [2022]. — S. 98–99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://carbon.unitedscientificgroup.org/2022/pdfs/carbon-202... [2023-05-29]
artykuły
On the influence of heat input on Ni-WC GMAW hardfaced coating properties / Jan PAWLIK, Michał BEMBENEK, Tomasz GÓRAL, Jacek CIEŚLIK, Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Łukasz FROCISZ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 — vol. 16 iss. 11 art. no. 3960, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-25
artykuły
Influence of galvanizing time on microstructure and microhardness of coating layers on selected structural steels — Wpływ czasu cynkowania na mikrostrukturę i mikrotwardość powłok na wybranych stalach konstrukcyjnych / Małgorzata WITKOWSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2023 — R. 44 nr 2, s. 5–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr., Streszcz.
fragmenty książek
Mapping of the local lattice parameter ratios by a direct lattice metric reconstruction : [abstract] / K. WÓJCIAK, G. CIOS, T. TOKARSKI, G. Nolze // W: EMAS 2023 [Dokument elektroniczny] : 17th European workshop on Modern developments and applications in microbeam analysis : 7–11 May 2023, Krakow, Poland : book of tutorials and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zürich : European Microbeam Analysis Society eV (EMAS), cop. 2023. — e-ISBN: 978-90-8227-6961. — S. 430–432. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://we.tl/t-Mk2xf4pEq2 [2023-05-26]. — Bibliogr. s. 432