Aktualności

Maria Garczyńska 22.03.2023
Kolejne funkcjonalności BaDAP
Szanowni Państwo, przy nazwiskach autorów w prawym górnym rogu znajduje się link do graficznego przedstawienia współpracy z autorami z AGH i spoza Uczelni. Po przejściu na stronę możliwe jest wyszukanie autorów, którzy wybrali konkretną dyscyplinę/dyscypliny, określenie zasięgu chronologicznego oraz liczby publikacji. UWAGA: liczba współautorów, których nazwiska są prezentowane na grafach nie obejmuje wszystkich nazwisk z uwagi na czytelność rysunków. Dodatkowo, w module: Wykazy - dla czasopism przygotowano możliwość wyszukiwania tytułów czasopism spełniających określone (zdefiniowane przez Państwa) wskaźniki bibliometryczne: Top 10% bazy Scopus, SNIP i SJR dla wybranych lat. Prosimy o zgłaszanie uwag i postulatów.
Maria Garczyńska 14.03.2023
Informacja o oświadczeniach
Szanowni Państwo, w odniesieniu do publikacji nieposiadających afiliacji AGH w BaDAP, w informacji o złożonych oświadczeniach, zawsze pojawia się 'nie'. Jest to związane z wcześniejszymi zasadami kwalifikowania osiągnięć do celów ewaluacji. Trwają prace nad zmianą zapisu, dane o obecnym statusie oświadczenia dla takich publikacji można uzyskać od redaktorów BaDAP.
Maria Garczyńska 16.01.2023
Baza Danych o Autorach i Publikacjach AGH
Udostępniamy Państwu Bazę Danych o Autorach i Publikacjach AGH (dawniej Bibliografia Publikacji Pracowników AGH). W chwili obecnej uruchomione zostały 3 moduły (Autorzy, Publikacje i Wykazy), dostęp do pełnych danych możliwy jest po zalogowaniu (jak do poczty AGH). Wszelkie uwagi.postulaty proszę zgłaszać na adres: badap@agh.edu.pl
Maria Garczyńska 24.11.2022
Szanowni Państwo,
pragniemy zwrócić uwagę na dane dotyczące cytowania poszczczególnych publikacji (dane zostały pozyskane z baz: Scopus, Open Citations oraz CrossRef). Dodatkową opcją jest pozyskiwanie wskaźnika PlumX informującego o cytowaniach publikacji w mediach społecznościowych.
Maria Garczyńska 24.11.2022
Szanowni Państwo,
udostępniamy nową wersję bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH BPP 3.0. Uruchomione zostały 2 moduły: Autorzy i Publikacje. Ich pełną funkcjonalność będzie można sprawdzić po zalogowaniu się (dane logowania jak do poczty AGH). Prosimy o przesyłanie uwag na adres: oin@bg.agh.edu.pl
Maria Garczyńska 18.02.2022
Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu nową, zmienioną wersję bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH (BPP AGH). Będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji rozwiązań systemowych, które ułatwią Państwu korzystanie z bazy. Uwagi i postulaty proszę kierować na adres: oin@bg.agh.edu.pl
Maria Garczyńska 13.09.2021
Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą sposobu pobierania danych z bazy POL-on w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH mogą wystapić błędy związane z przypisywaniem do nazwisk autorów dyscyplin oraz punktacji przy publikacjach. Postaramy się usunąć błędy jak najszybciej. Za utrudnienia przepraszamy.
Maria Garczyńska 2.03.2021
Szanowni Państwo,
z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian związanych z nowymi dyscyplinami oraz nowym wykazem czasopism naliczanie slotów i punktacji za sloty może działać niepoprawnie. Za utrudnienia przepraszamy
Maria Garczyńska 20.02.2021
Szanowni Państwo,
w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi punktacji opisów patentowych zamieszczam w załaczeniu informację o obowiązujących w tym zakresie przepisach. https://bpp2020.agh.edu.pl/att/1613800766919-Punktacja%20patentowa_2019_12.02.2020.docx
Maria Garczyńska 2.01.2021
Szanowni Państwo,
informacja o punktacji publikacji, dołączona do opisu bibliograficznego (zakładka: punktacja MNiSW), została chwilowo wyłączona. Dane powyższe proszę sprawdzać w zakładce: Ewaluacja 2021.
Maria Garczyńska 30.12.2020
Szanowni Państwo,
w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi połączenia kont ORCID i PBN oraz wypełniania kont ORCID opisami publikacji informuję, że Biblioteka Główna dokonała rozpoznania możliwości automatycznego przenoszenia opisów bibliograficznych z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH (BPP) na konta ORCID (system o nazwie 'instytucjonalny ORCID'). Po zakupieniu tego systemu w bazie BPP zostaną przygotowane odpowiednie mechanizmy umożliwiające łączenie z kontem ORCID i zamieszczanie opisów swoich publikacji. Powinno to ułatwić Państwa działania w tym zakresie.
Maria Garczyńska 30.12.2020
Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami dyscyplin (oraz ich procentowych udziałów w całości osiągnięć) konieczne jest wykonanie prac związanych z porównaniem wpisów w POLon. Dodatkowo niezbędne jest zachowanie w BPP informacji o poprzednich dyscyplinach celem poprawnego liczenia slotów ewaluacyjnych. Dane w BPP dotyczące tych zmian pojawią się po dokonaniu ww. działań i obejmą wszystkich autorów, którzy dokonali zmian dyscyplin, do których będą przypisywać swoje osiągnięcia. Zmiany nie będą nanoszone indywidualnie po zgłoszeniu ich przez poszczególnych autorów.