1. Strona główna/
  2. Informacje dla pracowników

Informacje dla pracowników

Punktacja za rok 2024

Szanowni Państwo, w BaDAP zamieściliśmy informację o punktacji czasopism wg listy ministerialnej na rok 2024. Liczba punktów przypisanych do czasopisma znajduje się w wykazie czasopism (przy każdym tytule). Sprawdzanie punktacji za rok 2024 z [pozycji publikacji nie jest możliwe - odsyła ono do Polskiej Bibliografii Naukowej, gdzie zmiany dla roku 2024 nie zostały jeszcze zaimplementowane. Prozę o zgłaszanie wszelkich uwag i wątpliwości.

Ostateczne wykazy rankingu Filaru I

Szanowni Państwo, w ślad za wysłanymi do Przewodniczących rad Dyscyplin ostatecznymi wykazami osób rankingowanych w filarze I, edycja 2024, na stronie BaDAP umieszczone zostały dane obrazujące wersję OSTATECZNĄ. Dostęp do danych po zalogowaniu.

Wydruk wykazu publikacji

Szanowni Państwo, uruchomiona została kolejna funkcjonalność BaDAP - możliwość wydrukowania zestawu publikacji lub ich zapisanie w pliku Excel. Celem wydrukowania danych należy wybrać z górnego menu zakładkę: Raporty, a z rozwijanej listy: Wykazy. Następnie należ wybrać: Wskaźniki publikacj autora, dokonać wyboru zakresu chronologicznego i ew. zastosować fasety z lewej strony (typ publikacji, punktacja ministerialna). Po dokonaniu wyboru należy wybrać przycisk: Drukuj. Proszę o zgłaszanie uwag związanych z tą funkcjonalnością.

Wykazy Filaru I

Szanowni Państwo, pojawiające się na stronie BaDAP wykazy publikacji dla Filar I, bez względu na ich tytuł, są wykazami wstępnymi, które mogą ulec zmianie po rozpatrzeniu odwołań. Zgodnie z Regulaminem OSTATECZNE listy Prorektor ds. Nauki przekazuje przewodniczącym Rad Dyscyplin i tylko te wykazy stanowią podstawę list beneficjentów i są przekazywane do Biura IDUB celem dalszego procedowania. Decyzję o zamieszczeniu tych ostatecznych list na stronie BaDAP podejmuje Prorektor ds. Nauki.

Zmiana kolejnosci pozycji na liście rankingowej

Szanowni Państwo, w związku z brakiem dostępu dla poszczególnych autorów do pełnych wykazów rankingowych zmianie uległy numery pozycji, które zostały zdublowane na wykazie (kilku autorów z taką samą liczbą punktów). Jeśli np. 3 autorów miało taką samą liczbę punktów, każdy z nich otrzymał ten sam numer pozycji, jednak kolejni autorzy otrzymali numery pozycji nie w kolejności lecz zależnie od liczby zdublowanych pozycji.

Filar I

Szanowni Państwo, na stronie BaDAP zamieszczone zostały wstępne wyniki systemu motywacyjnego Filar I. Są one dostępne dla autorów (po zalogowaniu jak do poczty AGH) w profilu autora w prawym górnym rogu. Dla przewodniczących rad dyscyplin dane zbiorcze zostały umieszczone w zakładce: Raporty/Analizy (dostęp po zalogowaniu oraz wybraniu odpowiedniej roli w systemie). Wszelkie uwagi/wątpliwości proszę kierować do Oddziału Informacji Naukowej (oin@bg.agh.edu.pl).

Jak drukować wykazy publikacji

Szanowni Państwo, w chwili obecnej nie ma jeszcze zaimplementowanej funkcjonalności wydruku wykazów publikacji z BaDAP, prace nad automatycznym wydrukiem w pdf trwają. Do tego czasu proszę korzystać z instrukcji drukowania, zamieszczonej poniżej:

Sprawdzenie stanu oświadczeń dokumentów patentowych

Szanowni Państwo, po zalogowaniu do bazy BaDAP, każdy z autorów może sprawdzić stan złożonych przez siebie i współautorów oświadczeń zaliczających dokumenty patentowe do dyscypliny. Stan oświadczeń można sprawdzić korzystając z opcji szczegóły, która znajduje się w profilu autora przy każdej zarejestrowanej publikacji.

Sprawdzenie stanu oświadczeń

Szanowni Państwo, każdy autor, poza zalogowaniu jak do poczty AGH, może sprawdzić w BaDAP stan złożonych przez siebie (i współautorów) oświadczeń zaliczających osiągnięcie publikacyjne do dyscypliny. W tym celu należy wybrać zakładkę: raporty/wykazy: 'brak oświadczeń ewaluacyjnych autora' ; 'brak oświadczeń ewaluacyjnych współautorów'. Wykaz obejmuje na dzień dzisiejszy WYŁĄCZNIE publikacje zatwierdzone, widoczne w profilu autora. Stan oświadczeń można także sprawdzić poprzez szczegóły każdej publikacji zarejestrowanej w profilu autora (również po zalogowaniu do Bazy)

Punktacja 2023 i wartości IF 2022

Szanowni Państwo, do Bazy wprowadzono wartości Impact Factor za rok 2022 oraz punktację Ministerstwa Nauki i Edukacji za rok 2023. Są to najnowsze wartości wskaźników bibliometrycznych w tym zakresie. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag.

Wskaźniki bibliometryczne wg bazy Scopus za rok 2022

Szanowni Państwo, w bazie Scopus pojawiły się wskaźniki bibliometryczne za rok 2022 (dot. m.in. Top10%, wartości SNIP i SJR). Wskaźniki zostały zaimplementowane w BaDAP, można przeszukiwać wykaz czasopism dla roku 2022 (pod adresem: https://badap.agh.edu.pl/wykazy/czasopisma). Dostęp do danych po zalogowaniu

Kolejne funkcjonalności BaDAP

Szanowni Państwo, przy nazwiskach autorów w prawym górnym rogu znajduje się link do graficznego przedstawienia współpracy z autorami z AGH i spoza Uczelni. Po przejściu na stronę możliwe jest wyszukanie autorów, którzy wybrali konkretną dyscyplinę/dyscypliny, określenie zasięgu chronologicznego oraz liczby publikacji. UWAGA: liczba współautorów, których nazwiska są prezentowane na grafach nie obejmuje wszystkich nazwisk z uwagi na czytelność rysunków. Dodatkowo, w module: Wykazy - dla czasopism przygotowano możliwość wyszukiwania tytułów czasopism spełniających określone (zdefiniowane przez Państwa) wskaźniki bibliometryczne: Top 10% bazy Scopus, SNIP i SJR dla wybranych lat. Prosimy o zgłaszanie uwag i postulatów.

Informacja o oświadczeniach

Szanowni Państwo, w odniesieniu do publikacji nieposiadających afiliacji AGH w BaDAP, w informacji o złożonych oświadczeniach, zawsze pojawia się 'nie'. Jest to związane z wcześniejszymi zasadami kwalifikowania osiągnięć do celów ewaluacji. Trwają prace nad zmianą zapisu, dane o obecnym statusie oświadczenia dla takich publikacji można uzyskać od redaktorów BaDAP.

Baza Danych o Autorach i Publikacjach AGH

Udostępniamy Państwu Bazę Danych o Autorach i Publikacjach AGH (dawniej Bibliografia Publikacji Pracowników AGH). W chwili obecnej uruchomione zostały 3 moduły (Autorzy, Publikacje i Wykazy), dostęp do pełnych danych możliwy jest po zalogowaniu (jak do poczty AGH). Wszelkie uwagi.postulaty proszę zgłaszać na adres: badap@agh.edu.pl

Szanowni Państwo,

pragniemy zwrócić uwagę na dane dotyczące cytowania poszczczególnych publikacji (dane zostały pozyskane z baz: Scopus, Open Citations oraz CrossRef). Dodatkową opcją jest pozyskiwanie wskaźnika PlumX informującego o cytowaniach publikacji w mediach społecznościowych.

Szanowni Państwo,

udostępniamy nową wersję bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH BPP 3.0. Uruchomione zostały 2 moduły: Autorzy i Publikacje. Ich pełną funkcjonalność będzie można sprawdzić po zalogowaniu się (dane logowania jak do poczty AGH). Prosimy o przesyłanie uwag na adres: oin@bg.agh.edu.pl

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu nową, zmienioną wersję bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH (BPP AGH). Będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji rozwiązań systemowych, które ułatwią Państwu korzystanie z bazy. Uwagi i postulaty proszę kierować na adres: oin@bg.agh.edu.pl

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą sposobu pobierania danych z bazy POL-on w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH mogą wystapić błędy związane z przypisywaniem do nazwisk autorów dyscyplin oraz punktacji przy publikacjach. Postaramy się usunąć błędy jak najszybciej. Za utrudnienia przepraszamy.