1. Strona główna/
  2. Pomoc techniczna i informacje o BaDAP AGH/
  3. O aplikacji

O aplikacji

Baza Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP) prezentuje opisy bibliograficzne publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; zawiera również informacje związane z autorami (m.in. identyfikatory baz światowych, linki do różnych portali z informacjami biograficznymi) oraz szereg danych bibliometrycznych (w tym cytowania publikacji w różnych bazach danych).

BaDAP stanowi kontynuację wydawanych od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku Bibliografii Publikacji Pracowników AGH.

Okładka bibliografii w formie książki z 1997 rokuOkładka bibliografii na płycie CD z 1999 roku

Część danych prezentowana jest w dostępie publicznym, część dla osób uprawnionych po zalogowaniu.

Szczegóły dotyczące BaDAP oraz zasad wyszukiwania informacji znajdują się tutaj.


Zasoby aplikacji BaDAP AGH (Bazy Danych o Autorach i Publikacjach AGH) obejmują opisy publikacji pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od roku 1999. Opisy publikacji sprzed 1999 roku pojawiają się w aplikacji tylko wówczas, gdy nie zostały zarejestrowane w drukowanych do roku 1998 wydawanych drukiem rocznikach Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (zgodnie z zapisami Zarządzenia JM Rektora AGH nr 65/2023).

Baza aktualizowana jest na bieżąco. Stopniowo dodawane będą także opisy publikacji wcześniejszych. Aplikacja jest kontynuacją Bibliografii Publikacji Pracowników AGH, wydawanej od 1959 roku, początkowo w wersji drukowanej.

Nadzór merytoryczny nad zawartością aplikacji leży w kompetencjach:

Merytoryczne opracowanie bibliografii

Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej, tel. (12 617-) 32-15:

Biblioteka Główna, Oddział Zbiorów Specjalnych, tel. (12 617-) 32-17:

Techniczne opracowanie BaDAP

Aplikacja wykonana została przez zespół specjalistów Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH:

CRI AGH odpowiada również za utrzymanie aplikacji na infrastrukturze IT AGH.