1. Strona główna/
  2. Statystyki/
  3. Statystyka publikacji wydanych w kraju i za granicą

Statystyka publikacji wydanych w kraju i za granicą

Dane zawarte w tabeli obejmują WYŁĄCZNIE publikacje afiliowane nazwą Uczelni.

UWAGA: w grupach, których podział odzwierciedla rodzaje bibliograficzne dokumentów, podano liczbę wszystkich publikacji bez względu na ich naukowy czy popularnonaukowy charakter.

Publikacje są rejestrowane w BaDAP od 1999 roku, wcześniej opisy bibliograficzne były prezentowane w formie papierowej. Tylko nieliczne z nich zostały przeniesione do BaDAP, zatem dane statystyczne odnoszące się do lat wcześniejszych są niepełne i nie obrazują działalności publikacyjnej zgodnie ze stanem faktycznym.

Grupa publikacji
 
1. artykuły
2. referaty
3. fragmenty (rozdziały)
4. książki
5. patenty, wzory użytkowe
6. inne
7. redakcje czasopism
8. mapy, atlasy