1. Strona główna/
  2. Statystyki/
  3. Statystyka publikacji zarejestrowanych w WoS

Statystyka publikacji zarejestrowanych w bazie Web of Science (WoS)

Prezentowane dane obejmują opisy publikacji zarejestrowanych w BaDAP oraz w Web of Science. Obejmują WYŁĄCZNIE publikacje afiliowane nazwą Uczelni. Pełny zakres danych obejmuje lata od 1999 (data rozpoczęcia rejestrowania publikacji w bazie BaDAP); lata wcześniejsze (sprzed 1999 roku) są niepełne i nie obrazują działalności publikacyjnej zgodnie ze stanem faktycznym.

grupa publikacji
1. artykuły
2. referaty
3. patenty, wzory użytkowe
4. fragmenty (rozdziały)
5. książki