1. Strona główna/
  2. Statystyki/
  3. Statystyka publikacji Open Access

Statystyka publikacji Open Access

Dane zawarte w tabeli obejmują WYŁĄCZNIE publikacje afiliowane nazwą Uczelni.

Publikacje są rejestrowane w bazie danych od 1999 roku, wcześniej opisy bibliograficzne były prezentowane w formie papierowej. Tylko nieliczne z nich zostały przeniesione do BaDAP, zatem dane statystyczne odnoszące się do lat wcześniejszych są niepełne i nie obrazują działalności publikacyjnej zgodnie ze stanem faktycznym.

grupa publikacji
 
1. artykuły
2. referaty
3. fragmenty (rozdziały)
4. książki
5. patenty, wzory użytkowe
6. inne
7. redakcje czasopism
8. mapy, atlasy