Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Purchase of property plots parcelled out for roads by the State Treasury or local authorities under the Real Estate Management Act — Nabycie własności działek wydzielanych pod drogi przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Anna TREMBECKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 — vol. 4 no. 1/1, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151–152, Summ., Streszcz.


Autor


Słowa kluczowe

EN: public roadsdivision of a real estate
PL: podział nieruchomościdrogi publiczne

Dane bibliometryczne

ID BaDAP55344
Data dodania do BaDAP2010-12-14
Tekst źródłowyURL
Rok publikacji2010
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaGeomatics and Environmental Engineering

Streszczenie

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego działek wydzielanych w ramach podziałów geodezyjnych pod drogi. Wskazuje również na problemy pojawiające się przy praktycznym stosowaniu nieprecyzyjnych przepisów prawnych w tym zakresie na przykładzie terenu miasta Krakowa.

Abstract

This article deals with the issues related to the acquisition of property rights regarding plots of land parcelled out for roads by the State Treasury and local government units. It also points to the consequences arising during practical applications of vague provisions of law in this regard, illustrated with an example of the area of the city of Cracow.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
Acquiring real estate for the construction of public roads in 1991–2006 — Nabywanie nieruchomości na cele budowy dróg publicznych w latach 1991–2006 / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 — vol. 4 no. 2, s. 113–122. — Bibliogr. s. 122, Summ., Streszcz.
artykuł
The issue of compensation for loss of rights to property plots parcelled out for public roads based on the example of Cracow — Problematyka odszkodowań z tytułu utraty praw do działek gruntu wydzielanych pod drogi publiczne na przykładzie miasta Krakowa / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 — vol. 4 no. 4, s. 105–112. — Bibliogr. s. 111–112, Summ., Streszcz.