1. Strona główna/
  2. Lista autorów/
  3. Adrian Anna

Adrian Anna, dr

WIMiIP-kism Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Kontakt

E-mail: adan@agh.edu.pl

Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

ResearcherID

Scopus

Google Scholar

Profile autora w systemach zewnętrznych

OPI Nauka Polska


Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/40)
artykuł
Afiliacja AGH
The expert system supporting the assessment of the durability of forging tools / Z. Gronostajski, M. Hawryluk, M. Kaszuba, M. Marciniak, A. Niechajowicz, S. Polak, M. Zwierzchwoski, A. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD, J. DURAK // International Journal of Advanced Manufacturing Technology ; ISSN 0268-3768. — 2016 — vol. 82 iss. 9–12, s. 1973–1991. — Bibliogr. s. 1991, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-15
artykuł
Afiliacja AGH
Eksploatacja wykresów $CTP_{i}$ w systemie CAPCAST — The exploitation of TTT diagrams in the CAPCAST system / Barbara MRZYGŁÓD, Anna ADRIAN, Krzysztof REGULSKI, Izabela OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, Stanisława Kluska-Nawarecka // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2013 — vol. 53 no. 4, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Abstr. — Tekst pol.-ang. — S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Instytut Odlewnictwa
artykuł
Afiliacja AGH
The effect of B and microalloying elements (V, Ti, Nb) additions on the austenite grain growth of low alloy steel / H. ADRIAN, M. PELCZAR, A. ADRIAN, J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 — vol. 197, s. 25–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr. — 9th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials : Zakopane, Poland, September 03–06, 2012
artykuł
Afiliacja AGH
Zastosowania metod statystycznych do kontroli procesu wielkopiecowego — Application of statistical methods to control the blast furnace / Krzysztof Wcisło, Anna ADRIAN, Andrzej CZARSKI, Ryszard STACHURA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 — t. 80 nr 9, s. 638–643. — Bibliogr. s. 643
artykuł
Afiliacja AGH
Model strukturyzacji wiedzy dla systemu wspomagania decyzji — Knowledge structuring models for decision support system / Anna ADRIAN, Barbara MRZYGŁÓD, Jarosław DURAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 — R. 79 nr 1, s. 67–70. — Bibliogr. s. 70
artykuł
Afiliacja AGH
Obliczanie własności mechanicznych stali konstrukcyjnych po hartowaniu i odpuszczaniu — Numerical calculation of the mechanical properties of quenched and tempered structural steels / Henryk ADRIAN, Anna ADRIAN, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Edyta GŁOWACZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 — R. 79 nr 4, s. 232–237. — Bibliogr. s. 237
artykuł
Afiliacja AGH
Parametric representation of TTT diagrams of ADI cast iron — Parametryczna reprezentacja wykresów $CTP_{i}$ żeliwa sferoidalnego / I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, A. ADRIAN, H. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 — vol. 57 iss. 2, s. 613–617. — Bibliogr. s. 616–617
fragment książki
Afiliacja AGH
The effect of B and microalloying elements (V, Ti, Al) additions on the austenite grain growth of low alloy steel / H. ADRIAN, M. PELCZAR, A. ADRIAN, J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK // W: STERMAT 2012 : IX international conference on Stereology and image analysis in materials : 3–6 September, 2012, Zakopane, Poland : program & abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — Opis częśc. wg okł. — S. 14. — Afiliacja Autorów: University of Science and Technology. Department of Physical and Powder Metallurgy
fragment książki
Afiliacja AGH
The expert system for forging processes / Z. Gronostajski, M. Hawryluk, A. Niechajowicz, M. Marciniak, M. Zwierzchowski, S. Polak, A. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD, J. DURAK // W: AutoMetForm 2012 : Advanced Metal Forming processes in automotive industry : the 3st international Lower Silesia–Saxony conference : 13–16 May 2012, Wroclaw, Poland : the conference materials / ed. Zbigniew Gronostajski. — [Wrocław : s. n.], [2012]. — S. 359–370. — Bibliogr. s. 369–370
fragment książki
Afiliacja AGH
Analiza matematyczna wykresów $CTP_{i}$ żeliwa sferoidalnego — Mathematical analysis of TTT diagrams of ADI / I. OLEJARCZYK, A. ADRIAN, H. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 538–541. — Bibliogr. s. 541, Streszcz., Abstr. — I. Olejarczyk, A. Adrian, B. Mrzygłód – afiliacja: Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza ; H. Adrian – Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza