Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/43)
artykuł
Assessment of the impact of a municipal landfill on microbiological quality of air in the revitalized area of ”Brzeszcze Wschód” Hard Coal Mine / Anna HOŁDA, Małgorzata ŚLIWKA, Małgorzata PAWUL // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2023 — vol. 24 iss. 11, s. 62–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 66–68, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-13
artykuł
From reclamation to revitalisation – implementing Professor Goetel's scientific principles to resource management — Od rekultywacji do rewitalizacji – realizacja naukowych zasad profesora Walerego Goetla w gospodarce zasobami / Ryszard Uberman, Marek CAŁA, Anna Maria OSTRĘGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2023 — vol. 39 iss. 2, s. 195–208. — Bibliogr. s. 204–206, Abstr., Streszcz.
artykuł
Reclamation and revitalization of post-mining sites – ups and downs / Jolanta BIEGAŃSKA, Barbara TORA, Tomasz Sinka, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2023 — vol. 28 iss. 3, s. 637–654. — Bibliogr. s. 650–654, Abstr.
artykuł
Rekultywacja i rewitalizacja Kopalni Wapienia Nielepice – w służbie przyrody i interesów — Reclamation and revitalization of the Nielepice Limestone Mine – in the service of nature and business / Anna OSTRĘGA, Marek CAŁA, Anna SZEWCZYK-ŚWIĄTEK, Agnieszka Pawłowska, Wojciech Świątek // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2023 — nr 2, s. 67–72. — Bibliogr. s. 72, Summ. — A. Ostręga, M. Cała, A. Szewczyk-Świątek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
fragment książki
Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego Białe Morza w Krakowie - analiza i ocena procesu partycypacji społecznej — Development of the White Sea post-industrial area in Krakow - analysis and evaluation of the process of social participation / Magdalena Badaczewska, Daria Borowik, Jakub Sinkovic, Zuzanna ŁACNY, Natalia KOWALSKA // W: Koła naukowe kuźnią talentów zarządzania [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Styk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2023. — Zawiera materiały z konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Koła Naukowe Kuźnią Talentów Zarządzania” : 23–25.09.2022, Kraków ; VII Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu : 17–18.11.2022, Kraków. — e-ISBN: 978-83-67427-27-2. — S. 97–111. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://repo.agh.edu.pl/bitstreams/f97c69e6-cd45-4382-96ae-85... [2023-09-04]. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Summ.
artykuł
Multi-criteria decision analysis for evaluating transitional and post-mining options — an innovative perspective from the EIT ReviRIS project / Sandra Lourenço Amaro, Sofia Barbosa, Gloria Ammerer, Aina Bruno, Jordi Guimerà, Ioannis Orfanoudakis, Anna OSTRĘGA, Evangelia Mylona, Jessica Strydom, Michael Hitch // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2022 — vol. 14 iss. 4 art. no. 2292, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-17
artykuł
Zaawansowane procesy rewitalizacji wody w zbiorniku zaporowym Pasternik w Starachowicach — Advanced water revitalization processes in the Pasternik dam reservoir in Starachowice / Robert MAZUR, Zbigniew KOWALEWSKI, Aleksandra WAGNER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2022 — t. 101 nr 9, s. 684-688. — Bibliogr. s. 688, Streszcz., Abstr. — Błąd w tytule publikacji: Zawansowane procesy rewitalizacji wody w zbiorniku zaporowym Pasternik w Starachowicach
fragment książki
Management of anthropogenic, waste origin resources in the light of the implementation of the Circular Economy (CE) and the Green Deal (GD) / Radosław POMYKAŁA // W: 1st international conference Strategies toward Green Deal Implementation – water and raw materials [Dokument elektroniczny] : 14–16 December 2020, online : conference proceedings / scientific ed. Marzena Smol ; Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2020. — e-ISBN: 978-83-959215-5-1. — S. 65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://greendeal2020.pl/wp-content/uploads/2021/01/Conferenc... [2021-01-07]
artykuł
Analysis of the preparatory phase of a construction investment in the area covered by revitalization / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Joanna SAGAN // Open Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-5439. — 2019 — vol. 9 iss. 1, s. 415–419. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 419, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2019-08-12
fragment książki
Revitalization and preservation of biodiversity : focus on water bodies in the Cracow region / Aleksandra WAGNER, Ahmad Gholami, Katharina Maletz, Ina K. Talmo // W: New trends in production engineering : monograph. Pt. 2, Social sciences / ed. Krzysztof Kotwica. — Warszawa : Sciendo, 2019. — ISBN: 978-3-11-067479-8; e-ISBN: 978-3-11-067480-4. — S. 143-151. — Bibliogr. s. 150, Abstr.