Wyszukiwarka publikacji


(0/8)
fragmenty książek
Adsorption of rare earth ions on magnetically modified activated carbon / Karolina KOŁCZYK-SIEDLECKA, Dawid KUTYŁA, Konrad WOJTASZEK, Marek WOJNICKI, Piotr ŻABIŃSKI // W: Proceedings of the 12th PAMIR international conference fundamental and applied MHD [Dokument elektroniczny] : 3–7 July 2022, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2022]. — Dysk Flash. — S. 286–290. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 290, Abstr.
fragmenty książek
Analysis of the kinetics of transport of selected rare earth ions at the liquid-liquid interface in the presence of a magnetic field gradient / Konrad WOJTASZEK, Filip CEBULA, Marek WOJNICKI // W: Proceedings of the 12th PAMIR international conference fundamental and applied MHD [Dokument elektroniczny] : 3–7 July 2022, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2022]. — Dysk Flash. — S. 281–285. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 285, Abstr.
fragmenty książek
Analiza cyklu życia pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych zlokalizowanych w Europie — Life Cycle Assessment of a rare earth elements concentrate production from secondary sources located in Europe / Karolina KOSSAKOWSKA // W: Nowoczesne technologie XXI w. : przegląd, trendy i badania, T. 1 / red. Alicja Danielewska, Monika Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-65932-70-9. — S. 189–204. — Bibliogr. s. 202–203, Streszcz., Abstr. — Toż online: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/345/Nowoczesne%20technologie%20XXI%20w.%20%E2%80%93%20przegl%C4%85d,%20trendy%20i%20badania.%20Tom%201.pdf [2019-11-15]
fragmenty książek
Magnetyczna separacja jonów metali ziem rzadkich — The magnetic separation of rare earth elements / Karolina KOŁCZYK // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 66
artykuły
Effects of rare earth metal addition on wear resistance of chromium-molybdenum cast steel / J. Kasinska, B. KALANDYK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 — vol. 17 iss. 3, s. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-29
artykuły
Możliwości pozyskiwania wysokoprocentowych koncentratów metali ziem rzadkich w Polsce : aspekty surowcowo-technologiczne pozyskiwania metali ziem rzadkich w warunkach krajowych — Material and technological aspects of rare earth metals acquisition in Poland / Andrzej Jarosiński, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 — R. 18 nr 2, s. 93–100. — Bibliogr. s. 100
artykuły
Separation of $Ho^{3+}$ in static magnetic field / K. KOŁCZYK, M. WOJNICKI, D. KUTYŁA, R. KOWALIK, P. ŻABIŃSKI, A. Cristofolini // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 — vol. 61 no. 4, s. 1919–1923. — Bibliogr. s. 1923
fragmenty książek
Separation of rare earth metal ions in a static magnetic field / K. KOŁCZYK, D. KUTYŁA, R. KOWALIK, P. ŻABIŃSKI // W: Proceedings of the 10th PAMIR international conference Fundamental and applied MHD : June 20–24, 2016, Cagliari, Italy. — Cagliari : Department of Electrical and Electronic Engineering. University of Cagliari, 2016. — ISBN: 978-88-90551-93-2. — S. 126–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.