Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/68)
artykuł
Health risk assessment of heavy metals in exposed workers of municipal waste recycling facility in Iran / Safiye Ghobakhloo, Gholam Reza Mostafaii, Amir Hossein Khoshakhlagh, Haruna Musa Moda, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Chemosphere ; ISSN 0045-6535. — 2024 — vol. 346 art. no. 140627, s. 1–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-07
artykuł
A comprehensive study of the impact of waste fires on the environment and health / Rakshit JAKHAR, Lucyna SAMEK, Katarzyna STYSZKO // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2023 — vol. 15 iss. 19 art. no. 14241, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–16, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-26
artykuł
Analysis of air pollutants for a small paintshop by means of a mobile platform and geostatistical methods / Izabela Sówka, Robert Cichowicz, Maciej Dobrzański, Yaroslav BEZYK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 — vol. 16 iss. 23 art. no. 7716, s. 1-24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22-24, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-22 ; artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego podczas: 4th Scientific Conference “Air Quality and Health” : 3-5 July 2023, Wrocław. — Y. Bezyk - dod. afiliacja: Wroclaw University of Science and Technology
fragment książki
Case study: background fluctuations of gamma detectors in laboratories with a modern ventilation system / Katarzyna SZARŁOWICZ, Filip JĘDRZEJEK, Marcin STOBIŃSKI // W: RANC 2023 [Dokument elektroniczny] : 3rd international conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry : 7–12 May 2023, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2023. — e-ISBN: 978-963-454-902-4. — S. 320–321. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/ranc/ranc2023-boa.pdf [2023-06-23]. — Bibliogr. s. 321
artykuł
Comparative analysis of real-emitted particulate matter and PM-bound chemicals from residential and automotive sources: a case study in Poland / Katarzyna SZRAMOWIAT-SALA, Katarzyna STYSZKO, Lucyna SAMEK, Magdalena Kistler, Mariusz MACHERZYŃSKI, Jiří Ryšavý, Kamil Krpec, Jiří Horák, Anne Kasper-Giebl, Janusz GOŁAŚ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 — vol. 16 iss. 18 art. no. 6514, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-16, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-09
artykuł
Design and implementation of a particulate matter measurement system for energy-efficient searching of air pollution sources using a multirotor robot / Grzegorz SUCHANEK, Roman FILIPEK, Andrzej GOŁAŚ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 — vol. 16 iss. 7 art. no. 2959, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-23
dokument patentowy
Method of reducing dust accumulation in the smog layer, which is the inversion layer / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, KUBICA Barbara, SUWAŁA Wojciech, STOBIŃSKI Marcin, SZARŁOWICZ Katarzyna, ZYŚK Janusz, JĘDRZEJEK Filip, GRYBOŚ Dominik, Borek Maciej. — Int.Cl.: A01G 15/00(2006.01). — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP3954201B1 ; Udziel. 2023-01-18 ; Opubl. 2023-01-18. — Zgłosz. nr EP20217680 z dn. 2020-12-29
fragment książki
Statistical analysis of the distribution of suspended particulate matter PM10 concentrations in air, on an example of the Małopolska voivodeship / Michał MARUTA, Rafał MATUŁA // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader
fragment książki
Statistical analysis of the distribution of suspended particulate matter PM2.5 concentrations in air, on an example of the Małopolska voivodeship / Michał MARUTA, Rafał MATUŁA // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader
fragment książki
Using meteorological normalization to identify the effects of reducing air pollution emissions in Krakow / Mateusz RZESZUTEK, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR // W: 4th symposium „Air quality and health” [Dokument elektroniczny] : Wrocław, 03–05.07.2023 : book of abstracts / eds. Magdalena Korzystka-Muskała [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : University of Wrocław, 2023. — e-ISBN: 978-83-62673-87-2. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/... [2023-07-11]. — Bibliogr. s. 31