Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/22)
artykuł
Health risk assessment of heavy metals in exposed workers of municipal waste recycling facility in Iran / Safiye Ghobakhloo, Gholam Reza Mostafaii, Amir Hossein Khoshakhlagh, Haruna Musa Moda, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Chemosphere ; ISSN 0045-6535. — 2024 — vol. 346 art. no. 140627, s. 1–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-07
artykuł
From waste to value: recovering critical raw materials from urban mines in the European Union and United States — Od odpadu do wartości: odzyskiwanie surowców krytycznych z miejskich kopalni w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych / Radosław JĘDRUSIAK, Barbara BIELOWICZ, Agnieszka Drobniak // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2023 — vol. 39 iss. 3, s. 43–63. — Bibliogr. s. 58-62, Abstr., Streszcz. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-22. — R. Jędrusiak - dod. afiliacja: Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
artykuł
Investigation of thermal behaviour and synergistic effect in co-pyrolysis of municipal solid waste and sewage sludge through thermogravimetric analysis / Tedla Medhane Embaye, Muhammed Bilal Ahmed, Gaofeng Dai, Khuda Bukhsh, Zhongfu Hu, Aneta MAGDZIARZ, Dragoslava Stojiljkovic, Nebojsa Manic, Xuebin Wang // Journal of the Energy Institute ; ISSN 1743-9671. — 2023 — vol. 111 art. no. 101443, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-10-27
artykuł
Assessment of energy recovery from municipal waste management systems using circular economy quality indicators / Zygmunt Kowalski, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Makara, Roland Verhé, Guy De Clercq // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 — vol. 15 iss. 22 art. no. 8625, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–22, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-17
artykuł
Hydrothermal carbonization of the wet fraction from mixed municipal solid waste: a fuel and structural analysis of hydrochars / Maciej ŚLIZ, Klaudia CZERWIŃSKA, Aneta MAGDZIARZ, Lidia Lombardi, Małgorzata WILK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 — vol. 15 iss. 18 art. no. 6708, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-14
artykuł
Mercury release from municipal solid waste in the thermal treatment process / Tadeusz DZIOK, Marcelina BURY, Piotr BURMISTRZ // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2022 — vol. 329 art. no. 125528, s. 1-8. — Bibliogr. s. 7-8, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-08-10
artykuł
Numerical and experimental analysis of pyrolysis process of RDF containing a high percentage of plastic waste / Monika Zajemska, Aneta MAGDZIARZ, Józef Iwaszko, Magdalena Skrzyniarz, Anna Poskart // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2022 — vol. 320 art. no. 123981, s. 1-13. — Bibliogr. s. 12-13, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-28
artykuł
Second-generation biofuel production from the organic fraction of municipal solid waste / Zygmunt Kowalski, Joanna KULCZYCKA, Roland Verhé, Luc Desender, Guy De Clercq, Agnieszka Makara, Natalia Generowicz, Paulina Harazin // Frontiers in Energy Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2296-598X. — 2022 — vol. 10 art. no. 919415, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-08-25
fragment książki
Waste fires in Poland 2012-2020 / Katarzyna GRZESIK // W: Linnaeus ECO-TECH 2022 [Dokument elektroniczny] : [13th international conference] : Kalmar, Sweden, November 21–23, 2022 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kalmar : Linnaeus Eco-Tech], 2022. — e-ISBN: 978-91-89460-85-0. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://open.lnu.se/index.php/eco-tech/article/view/3629/3197 [2023-01-09]
fragment książki
Numerical and experimental analysis of pyrolysis process of RDF containing a high percentage of COVID-19 protective equipment and packaging material / Monika Zajemska, Aneta MAGDZIARZ, Józef Iwaszko, Anna Poskart, Przemysław Rajca // W: 16th SDEWES conference Dubrovnik 2021 [Dokument elektroniczny] : conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : October 10–17, 2021, Dubrovnik, Croatia : digital proceedings / ed. by Marko Ban, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zagreb : University of Zagreb], [2021]. — 1 dysk Flash. — (Book of Abstracts (Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) ; ISSN 1847-7186). — S. 1–11 ID 637. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–11, Abstr.