Wyszukiwarka publikacji


(0/8)
artykuły
A twelve-hundred-year stable oxygen isotope chronology constructed using subfossil wood from Schwarzensee Lake, Austrian Alps / Marzena Kłusek, Michael Grabner, Jacek PAWLYTA, Sławomira Pawełczyk // Radiocarbon ; ISSN 0033-8222. — 2022 — vol. 64 no. 6, s. 1345–1358. — Bibliogr. s. 1357–1358, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-20. — 3rd Radiocarbon in the Environment Conference Gliwice, Poland, July 5–9, 2021
fragmenty książek
Applicability of gridded climate data in tree-ring studies of larch from southern part of Poland / Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // W: SGEM 2017 : 17th international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-05-8. — S. 717–725. — Bibliogr. s. 725, Abstr.
fragmenty książek
Intra-site variation in tree rings of larch (Larix decidua Mill.) from Polish Carpathians Mountains / Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // W: SGEM 2017 : 17th international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-05-8. — S. 877–884. — Bibliogr. s. 884, Abstr.
artykuły
Sygnał dendroklimatyczny w sekwencjach przyrostów rocznych modrzewia rosnącego we wschodniej części polskich Karpat — Dendroclimatic signal in tree-ring sequences of larches from eastern part of the Carpathians in Poland / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO // Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej = Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education ; ISSN 1509-1414. — 2016 — R. 18 z. 48: Różnorodność źródeł danych w badaniach dendrochronologicznych, s. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.
artykuły
Dendrochronologia lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) z południowej Polski — Dendrochronology of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) in southern Poland / Joanna BARNIAK, Sławomir Wilczyński, Marek KRĄPIEC // Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej = Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education ; ISSN 1509-1414. — 2014 — R. 16 z. 40: Spojrzenie w głąb słoja – anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych, s. 74–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.
artykuły
Tree rings of Scots pine (ph Pinus sylvestris L.) as a source of information about past climate in northern Poland / Marcin Koprowski, Rajmund Przybylak, Andrzej ZIELSKI, Aleksandra Pospieszyńska // International Journal of Biometeorology ; ISSN 0020-7128. — 2012 — vol. 56 iss. 1, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr. — Andrzej Zielski – afiliacja: University of Science and Technology
artykuły
Zastosowanie alternatywnych metod przetwarzania danych w analizie dendroklimatologicznej modrzewia Larix decidua Mill. z Polski południowej — Alternative methods of data processing in dendroclimatological analysis of larch Larix decidua Mill. from southern Poland / Małgorzata DANEK, Tomasz DANEK // Sylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego ; ISSN 0039-7660. — 2011 — R. 155 nr 3, s. 147–158. — Bibliogr. s. 156–157, Abstr.
artykuły
Extremely narrow and wide tree rings in the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) of the Białowieża National Park / Marcin Koprowski, Andrzej ZIELSKI // Ecological Questions ; ISSN 1644-7298. — 2008 — [vol.] 9, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.