Wyszukiwarka publikacji


(0/21)
artykuły
Automatyzacja procesu sadzenia drzew leśnych z zakrytym systemem korzeniowym na przykładzie modelu badawczego automatycznego robota do zakładania upraw leśnych — [Automation of the process of planting forest trees with a covered root system] / Florian Adamczyk, Marek Szychta, Jacek Wojciechowski, Marek Danielak, Sebastian Sobocki, Michał Szaroleta, Dawid Kapela, Tomasz Szulc, Paweł Tylek, Józef Walczyk, Grzegorz Szewczyk, Krzysztof Leszczyński, Janusz M. Sowa, Paweł Kiełbasa, Tadeusz Juliszewski, Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek Bambrowicz, Sebastian Nieciąg // Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna ; ISSN 1732-1719. — 2022 — nr 2, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr. — R. Tadeusiewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
artykuły
Automatyzacja zarządzania infrastrukturą pulpitów wirtualnych w środowisku VMware Horizon — Automation of infrastructure management of virtual desktops in the VMware Horizon environment / Diana Mirowska, Jerzy DOMŻAŁ // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2022 — R. 95 nr 4, s. 194–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Abstr. — Multikonferencja Krajowego Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego: KSTiT 2022 (Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki) oraz KKRRiT 2022 (Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji) : Warszawa, 7–9 września 2022 r.
artykuły
Perspektywy podnoszenia zrozumiałości tekstów aktów prawnych poprzez zmianę paradygmatu budowy struktury odesłań — Perspectives for improving the comprehensibility of legal text by changing the paradigm of reference structure construction / Wojciech Cyrul, Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI // Przegląd Sejmowy ; ISSN 1230-5502. — 2022 — nr 1, s. 13–36. — Bibliogr. s. 34–36
artykuły
Design of a station for welding parts of a car exhaust system — Projekt stanowiska do spawania elementów tłumika samochodowego / Wojciech Temel, Ireneusz CZAJKA, Tomasz Lach, Łukasz Halama // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2021 — no. 3, s. 51–60. — Bibliogr. s. 55, 60, Abstr., Streszcz. — Tekst ang.-pol.
fragmenty książek
E-nauka: automatyzacja procesów w badaniach naukowych — E-science: process automation in scientific research / Alina KOZARKIEWICZ, Monika Łada // W: E-management. T. 1, Digitalizacja procesów biznesowych / red. nauk. Sebastian Kopera. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński Instytut Przedsiębiorczości, 2021. — ISBN: 978-83-958454-5-1. — S. 13–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ. — Dostęp również online: https://przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/documents/137560027/138668814/E-management+t.I.pdf/15b23d66-102a-442a-9c6b-90c6b9aa2d92 [2021-10-19]
artykuły
Systemy wizyjne automatu do przedsiewnego przygotowania żołędzi — Machine vision systems for pre-sowing preparation of acorns / Paweł Tylek, Ryszard TADEUSIEWICZ, Mirosław JABŁOŃSKI, Adam PIŁAT, Zdzisław Kaliniewicz, Florian Adamczyk, Jakub Klocek // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2021 — R. 97 nr 1, s. 188–191. — Bibliogr. s. 191, Streszcz., Abstr.
fragmenty książek
Koncepcja automatycznej sadzarki do sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym — [The concept of an automatic planter for seedlings with a covered root system] / Paweł Tylek, Józef Walczyk, Janusz Sowa, Grzegorz Szewczyk, Mariusz Kormanek, Marcin Pietrzykowski, Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa, Marek Szychta, Florian Adamczyk, Jan Szczepaniak, Tomasz Szulc, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu : monografia / pod red. Anny Klamerus-Iwan. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2020. — ISBN: 978-83-66602-04-5. — S. 451–464. — Bibliogr. s. 462–464, Abstr. — Toż pod adresem https://kulitl.urk.edu.pl/zasoby/181/LESNICY_KONFERENCJA.pdf. — R. Tadeusiewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
fragmenty książek
Mechanizacja i automatyzacja zabiegu przedsiewnej skaryfikacji żołędzi — [Mechanization and automation of pre-sowing acorn scarification] / Paweł Tylek, Józef Walczyk, Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa, Zdzisław Kaliniewicz, Florian Adamczyk, Jan Szczepaniak, Ryszard TADEUSIEWICZ, Mirosław JABŁOŃSKI, Jakub Klocek, Adam PIŁAT, Łukasz Mateusiak // W: Nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu : monografia / pod red. Anny Klamerus-Iwan. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2020. — ISBN: 978-83-66602-04-5. — S. 433–450. — Bibliogr. s. 447–450, Abstr. — Toż pod adresem https://kulitl.urk.edu.pl/zasoby/181/LESNICY_KONFERENCJA.pdf. — R. Tadeusiewicz, M. Jabłoński, A. Piłat - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
fragmenty książek
Wykorzystanie prepregu ze sproszkowanej żywicy epoksydowej typu snap-cure jako materiału obudowy akumulatora trakcyjnego elektrycznego bolidu klasy Formuła Student — [Usage of prepreg composite material made from powdered snap-cure epoxy resin as an electric Formula Student car's tractive battery casing] / Gaweł Bartosik // W: Wybrane zagadnienia dynamiki układów mechatronicznych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Mendroka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2020. — W publikacji podany błędny ISBN: 978-83-9494. — ISBN: 978-83-949477-4-3. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz.
artykuły
Automated transfer point URB/ZS-3 — Zautomatyzowany punkt przesypowy URB/ZS-3 / Krzysztof KRAUZE, Waldemar RĄCZKA, Marek SIBIELAK, Jarosław KONIECZNY, Dariusz Kubiak, Henryk Culer, Daniel Bajus // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2017 — no. 2, s. 80–85 [tekst ang.]. 86–91 [tekst pol.]. — Bibliogr. s. 85. — Tekst pol.-ang.