Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/122)
artykuł
Accuracy of the evaluation of forest areas based on Landsat data using free software / Paulina Zając, Ewa DĘBIŃSKA, Kamil MACIUK // Folia Forestalia Polonica. Seria A. Leśnictwo ; ISSN 0071-6677. — 2023 — vol. 65 iss. 2, s. 76–85. — Bibliogr. s. 84–85, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-12
artykuł
GIS tools in the visualisation of a local spatial management plan — Narzędzia GIS w wizualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Joanna Wasylik, Ewa DĘBIŃSKA, Kamil MACIUK // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus ; ISSN 1644-0765. — 2023 — vol. 22 iss. 1, s. 65–78. — Bibliogr. s. 76-78, Abstr., Streszcz.
artykuł
Geodata in science – a review of selected scientific fields — Geodane w służbie nauki – przegląd wybranych dziedzin wiedzy / Michał Apollo, Mateusz JAKUBIAK, Sorin Nistor, Paulina LEWIŃSKA, Artur KRAWCZYK, Łukasz Borowski, Mariusz Specht, Karolina Krzykowska-Piotrowska, Łukasz Marchel, Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Miroslav Kardoš, Kamil MACIUK // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus ; ISSN 1644-0765. — 2023 — vol. 22 no. 2, s. 17–40. — Bibliogr. s. 32–39, Abstr., Streszcz. — Publikacja dostępna online od: 2023-07-20
artykuł
Graph-based computational methods for efficient management and energy conservation in smart cities / Sebastian ERNST, Leszek KOTULSKI, Adam SĘDZIWY, Igor WOJNICKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 — vol. 16 iss. 7 art. no. 3252, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-05
artykuł
Mining geomatics / Artur KRAWCZYK // ISPRS International Journal of Geo-Information [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2220-9964. — 2023 — vol. 12 iss. 7 art. no. 278, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-20, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-07-14
fragment książki
Towards automatic generation of digital twins: graph-based integration of smart city datasets / Sebastian ERNST, Leszek KOTULSKI, Leszek WOJNICKI // W: Computational Science – ICCS 2023 : 23rd International Conference : Prague, Czech Republic, July 3–5, 2023 : proceedings, Pt. 1 / eds. Jiří Mikyška [et al.]. — Cham : Springer Nature, cop. 2023. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 14073). — ISBN: 978-3-031-35994-1; e-ISBN:  978-3-031-35995-8. — S. 435–449. — Bibliogr., Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-26
artykuł
A novel fuzzy approach to gas pipeline risk assessment under influence of ground movement / Agnieszka MALINOWSKA, Ximin Cui, Ebrahim Fathi Salmi, Ryszard HEJMANOWSKI // International Journal of Coal Science & Technology ; ISSN 2095-8293. — 2022 — vol. 9 iss. 1 art. no. 47, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-20
artykuł
Application of GIS to assess the quality of life of inhabitants in urbanized areas — Zastosowanie GIS do oceny jakości życia mieszkańców na terenach zurbanizowanych / Anna M. BARAŃSKA, Konrad Eckes // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2022 — vol. 21, s. 113-120. — Bibliogr. s. 120, Abstr., Streszcz.
fragment książki
Concept for the integration of BIM and GIS data for monitoring land deformation around an ongoing infrastructure project / Szymon GLINKA, Tomasz OWERKO // W: JISDM 2022 : 5th Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 20-22 June 2022, Valencia, Spain : guide / eds. Luis García-Asenjo, José Luis Lerma. — [Valencia : Universitat Politecnica], 2022. — ISBN: 978-84-9048-979-6. — S. 86. — Pełny tekst w: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/JISDM/JISDM2022/paper/viewFile/16057/7668 [2023-02-02]. --- S. 585--589. --- Bibliogr. s. 589, Abstr.
artykuł
Cross-sectional SWOT analysis of BIM and GIS integration / Szymon GLINKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2022 — vol. 16 no. 3, s. 157–183. — Bibliogr. s. 176–183, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-08