Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Thermoelectric properties of expanded graphite as filler of multifunctional composites — Właściwości termoelektryczne grafitu ekspandowanego jako wypełniacza cementowych kompozytów wielofunkcyjnych / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2012 — R. 12 nr 3, s. 205–209. — Bibliogr. s. 209


Autorzy (2)


Słowa kluczowe

EN: smart materialsexpanded graphitecement compositesSeebeck effect
PL: efekt Seebeckakompozyty cementowemateriały wielofunkcyjnegrafit ekspandowany

Dane bibliometryczne

ID BaDAP71218
Data dodania do BaDAP2013-02-07
Tekst źródłowyURL
Rok publikacji2012
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaComposites Theory and Practice

Abstract

This paper presents the results of investigations on the thermoelectric properties of expanded graphite obtained by different methods. The expanded graphite was subjected to thermal treatment by two different ways: by rapid heating in a furnace and by irradiated microwave. For each of the methods, graphite was expanded in different conditions for the purpose of investigating the influence of thermal treatment on their thermoelectric properties. The bulk density and thermoelectric properties (Seebeck coefficient) of expanded graphite were measured. The results of the investigations show that the method and time of thermal treatment have a major influence on the thermoelectric properties of expanded graphite.

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości termoelektrycznych grafitu ekspandowanego otrzymanego różnymi metodami. Wykorzystano dwie metody ekspandacji: przez gwałtowne podgrzanie w piecu laboratoryjnym oraz przez poddanie działaniu promieniowania mikrofalowego. W przypadku metody bezpośredniego ogrzewania proces prowadzono w różnej temperaturze w zakresie 500÷1000°C i przy różnym czasie ogrzewania, natomiast w metodzie mikrofalowej zmienną poza czasem procesu była moc dostarczona do próbki. Wyniki pomiaru współczynnika Seebecka pokazały, że metoda ekspandacji oraz czas procesu mają duży wpływ na otrzymane właściwości termoelektryczne grafitu ekspandowanego.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
Studies on influence of graphite inclusion size on properties of SiC-graphite composites — Badania nad wpływem wielkości wtrąceń grafitu na właściwości kompozytów SiC-grafit / Agnieszka GUBERNAT, Kamil KORNAUS, Marian RĄCZKA, Wojciech PIEKARCZYK, Sławomir ZIMOWSKI, Bartłomiej Muś // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2018 — R. 18 nr 3, s. 180–187. — Bibliogr. s. 187
dokument patentowy
Spoiwo cementowe — [Cement binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, FRĄC Maksymilian. — Int.Cl.: C04B 28/02(2006.01). — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL405784A1 ; Opubl. 2015-05-11. — Zgłosz. nr P.405784 z dn. 2013-10-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego. — 2015 — nr 10, s. 22