Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Symboliczna dekompozycja blokowa w generatorze siatek sześciościennych — Symbolic block decomposition in hexahedral mesh generation / Andrzej ADAMEK, Barbara GŁUT // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2005 — vol. 7, s. 7–30. — Bibliogr. s. 29–30


Autorzy (2)


Słowa kluczowe

EN: block decompositionhexahedral mesh generationMedial Axis Transformoriented MAT graphoriented Voronoi graph
PL: dekompozycja blokowazorientowany MAT grafgeneracja siatek sześciościennychtransformacja środkowazorientowany graf Voronoi

Dane bibliometryczne

ID BaDAP32681
Data dodania do BaDAP2007-04-16
Tekst źródłowyURL
Rok publikacji2005
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Czasopismo/seriaComputer Science

Streszczenie

Generowanie siatek sześciościennych dla obiektów trójwymiarowych bywa często wykonywane etapami. Pierwszy z nich polega na ogół na podziale obiektu na bloki o prostych kształtach, które następnie wypełniane są elementami sześciościennymi. W niniejszej pracy prezentowana jest automatyczna metoda podziału na bloki obiektu o płaskich ścianach. Podział ten wykonywany jest na podstawie powierzchni, osi i węzłów środkowych obiektu. Główny nacisk w artykule położony jest na kreowanie topologii bloków. W tym celu zdefiniowana jest struktura grafowa OMG zawierająca niezbędne informacje o topologii powierzchni środkowych i topologii obiektu. Proste przekształcenia symboliczne wykonywane na OMG pozwalają uzyskać topologie bloków.

Abstract

Hexahedral mesh generation for three-dimensional solid objects is often done in stages. Usually an object is first subdivided into simple-shaped subregions, which then are filled with hexahedral finite elements. This article presents an automatic subdividing method of polyhedron with planar faces. The subdivision is based on medial surface, axes and nodes of a solid. The main emphasis is put on creating a topology of subregions. Obtaining such a topology involves defining a graph structure OMG which contains necessary information about medial surface topology and object topology, followed by simple symbolic processing on it.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
Definition and interpolation of discrete metric for mesh generation on 3D surfaces — Definicja i interpolacja dyskretnej metryki dla tworzenia siatek na powierzchniach trójwymiarowych / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2005 — vol. 7, s. 89–103. — Bibliogr. s. 102–103
artykuł
Multi-frontal solver for simulations of linear elasticity coupled with acoustics — Solver wielofrontalny do symulacji liniowej sprężystości sprzężonej z akustyką / Maciej PASZYŃSKI, Tomasz JURCZYK, David Pardo // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2011 — vol. 12, s. 85–102. — Bibliogr. s. 101–102