Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Bimetaliczne układy Cu/Mn osadzone na mezoporowatych krzemianach typu MCM-41 wytworzonych z popiołów lotnych jako katalizatory spalania toluenu — [Bimetallic Cu/Mn systems deposited on MCM-41-type mesoporous silicates produced from fly ash as toluene combustion catalysts] / Jakub MOKRZYCKI, Monika Fedyna, Dorota Duraczyńska, Mateusz MARZEC, Rafał Panek, Wojciech Franus, Tomasz BAJDA, Robert Karcz // W: Fizykochemia układów złożonych [Dokument elektroniczny] : jubileuszowa konferencja z okazji 55-lecia Zakładu Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego : Kraków, 22-23 czerwca 2023 / Uniwersytet Jagielloński. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Jagielloński], [2023]. — e-ISBN: 978-83-968701-1-7. — S. 54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://zor.chemia.uj.edu.pl/documents/145101852/147423126/Fi... [2023-08-02]. — Bibliogr. s. 54


Autorzy (8)


Dane bibliometryczne

ID BaDAP148007
Data dodania do BaDAP2023-08-10
Rok publikacji2023
Typ publikacjimateriały konferencyjne (aut.)
Otwarty dostęptak
WydawcaUniwersytet Jagielloński w Krakowie

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

fragment książki
Optymalizacja syntezy analogów bieli pruskiej dla zastosowań w ogniwach sodowych — [Optimization of the synthesis of Prussian white analogs for sodium cell applications] / Marta WOLCZKO, Anna MILEWSKA, Kamil Michalski // W: Fizykochemia układów złożonych [Dokument elektroniczny] : jubileuszowa konferencja z okazji 55-lecia Zakładu Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego : Kraków, 22-23 czerwca 2023 / Uniwersytet Jagielloński. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Jagielloński], [2023]. — e-ISBN: 978-83-968701-1-7. — S. 67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://zor.chemia.uj.edu.pl/documents/145101852/147423126/Fi... [2023-08-02]. — Bibliogr. s. 67. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Polska
fragment książki
Wpływ hydrofobizacji powierzchniowej na zdolność płynięcia materiałów proszkowych — [Effect of surface hydrophobization on flow ability of powder materials] / Elżbieta VOGT, Eliza WOLAK, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: Fizykochemia układów złożonych [Dokument elektroniczny] : jubileuszowa konferencja z okazji 55-lecia Zakładu Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego : Kraków, 22-23 czerwca 2023 / Uniwersytet Jagielloński. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Jagielloński], [2023]. — e-ISBN: 978-83-968701-1-7. — S. 66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://zor.chemia.uj.edu.pl/documents/145101852/147423126/Fi... [2023-08-02]. — Bibliogr. s. 66