Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Application of the Huber and Hampel M-estimation in real estate value modeling — Zastosowanie metod Hubera i Hampela M-estymacji w modelowaniu wartości nieruchomości / Tomasz ADAMCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 — vol. 11 no. 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Streszcz.


Autor


Słowa kluczowe

EN: property value modelingoutliersM-estimation
PL: modelowanie wartości nieruchomościobserwacje odstająceM-estymacja

Dane bibliometryczne

ID BaDAP111764
Data dodania do BaDAP2018-01-19
Tekst źródłowyURL
DOI10.7494/geom.2017.11.1.15
Rok publikacji2017
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaGeomatics and Environmental Engineering

Abstract

Statystyka matematyczna jest potężnym narzędziem w analizie rynku nieruchomości i wyceny nieruchomości w przypadku dużych zbiorów danych. W literaturze często przytaczane są modele regresji dwuwymiarowej oraz wielowymiarowej. Estymacja parametrów modeli jest przeważnie oparta na metodzie najmniejszych kwadratów, mało odpornej na przypadki odstające. Nawet pojedyncza obserwacja odstająca może mieć negatywny wpływ na wyniki estymacji uzyskiwane w modelach opartych na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów. Autor analizuje możliwość zastosowania do modelowania wartości nieruchomości wybranych metod estymacji odpornej – metody Hubera oraz Hampela. Metody estymacji odpornej w porównaniu z klasycznymi metodami estymacji pozwalają uzyskać najmniejsze wartości wariancji estymowanych parametrów, co przekłada się na minimalizację wariancji szacowanych wartości nieruchomości z wykorzystaniem założonego modelu. W celu weryfikacji tezy o możliwości zastosowania metod odpornych w wycenie nieruchomości przeprowadzono analizę na przykładowej bazie nieruchomości. Wnioski sformułowano na podstawie porównania wyników estymacji za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów z wynikami wybranych metod estymacji odpornej (Hubera i Hampela). Podstawą wnioskowania była również analiza wariancji.

Abstract

Mathematical statistics is a powerful tool in real estate analysing and its valuation, when large databases are to be considered. The professional literature very often cites two or multidimensional variables methods of regression. Typically the model parameters estimation is based on the smallest squares method, however, such a method could not be resilient to the outlier cases. Even a single outlier could potentially have a negative impact on estimating results obtained by using the standard smallest squares method. The author analyzes the possibility of application of the chosen robust estimation method in property value modeling – the Huber and Hampel method. Comparing to the most commonly used classic estimation method, the robust estimation method enables us to obtain the smallest variation values for the estimated parameters, that results in property value estimated parameters variance minimizing, based on a given model. To verify the rationale of using the resilience methods in property valuation assumption, a sample of real property database analysis was conducted. The findings were concluded based on result comparison of the classic smallest squares method and the robust estimation method (Huber and Hampel) with variance analysis being also taken as a basis for conclusion.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

fragment książki
Application of Huber and Hampel m-estimation in analysing of real estate price volatility over time / Tomasz ADAMCZYK // W: ”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny] : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 4th to 8th of September 2017, Trento – Vattaro, Italy : conference proceedings / eds. Tomasz Adamczyk, Ewa Dębińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2017]. — 1 dysk optyczny. — (Conference Proceedings (GIS Odyssey. CD-ROM) ; ISSN 2459-7627). — Opis część wg okł. — S. 7–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Abstr.
artykuł
The issue of the influence of limited use areas on real estate value — Problematyka wpływu obszarów ograniczonego użytkowania na wartość nieruchomości / Joanna PAŁUBSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 — vol. 13 no. 4, s. 79–91. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr., Streszcz.