1. Strona główna/
 2. Lista autorów/
 3. Zespoły badawcze/
 4. Grupa Krzemionkowa

Grupa Krzemionkowa


Skład zespołu


Informacje o zespole

Słowa kluczowekrzemionka, krzem, biogeochemia, organizmy krzemionkowe
Opis zakresu działańZespół badawczy realizuje działania skupiające się odtworzeniu ewolucji cyklu krzemu (Si) w dziejach Ziemi, na podstawie zapisu geologicznego. Celem badawczym jest określenie źródeł krzemu w wodzie morskiej, jego obiegu oraz pogrzebania, a w szczególności tworzenia się skał węglanowo-krzemionkowych i krzemionkowych. Badania realizujemy poprzez analizę zapisu paleontologicznego organizmów krzemionkowych (gąbek krzemionkowych, radiolarii, okrzemek) petrograficzno-mineralogicznego (identyfikacja polimorfów krzemionki i ich pochodzenia) skał krzemionowych oraz analizy geochemiczne (REE, δ30Si). Poprzez rozpoznanie ewolucji cyklu Si w dziejach Ziemi oraz korelację z globalnymi zmianami klimatycznymi sprowadzającymi się następujących po sobie okresów cieplarnianaych i chłodnych chcemy zbadać wpływ obiegu biogechemicznego Si na długofalowe globalne zmiany klimatu.
Jednostka wiodącaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Obszary zainteresowań
 • geologia
 • biogeochemia
 • klimat
Projekty badawcze / Prace komercyjne
 • Geneza skał wgęlanowych kampanu i mastrychtu Polski pozakarpackiej w świetle nowych badań petrograficznych, NCN Sonata
  Numer kontraktu UMO-2016/23/D/ ST10/01526
 • Przestrzenno-czasowa ewolucja cyklu krzemu (Si) w późnokredowym Basenie Europejskim, NCN OPUS
  Numer kontraktu UMO-2020/37/B/ST10/00287
 • BioSi: Rola organizmów krzemionkowych, jako źródła krzemu (Si) w tworzeniu skał krzemionkowych, IDUB-AGH- D21
  Numer kontraktu 8600
Współpraca
 • Uniwersytet w Breście
Oferta badawczaJesteśmy otwarci na współpracę z zakresu geolgii: identfikacji polimorfów krzemionki i organizmów krzemionkowych, odtworzenia warunków diagenezy skał węglanowo-krzemionkowych i krzemionkowych. Prowadzimy również badania z zakresu biogeochemii w analize cyklu Si w środowiskach morskich.

Dane kontaktowe

Kontakt
30-059 Kraków, al. Adama Mickiewicza 30, budynek A-0, p. 224c
Numer kontaktowy12 617 24 10
E-mailjurkowska.a@gmail.com
Strona internetowahttps://www.facebook.com/profile.php?id=100089624193281

Priorytetowe obszary badawcze

Numer POBOpis
POB 3Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju
POB4Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów

Publikacje (32)