Wojnicki Marek, dr hab. inż., prof. AGH

WMN-kfm Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Wydział Metali Nieżelaznych

Współpraca autorska

Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1387-0000

ResearcherID

Scopus

PBN

POL-on baa75bf6-999d-4a42-b17e-664f1c084df4

Profile autora w systemach zewnętrznych

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Dyscypliny

AktualneOd 2020-12-09 inżynieria chemicznainżynieria materiałowa
50
50

Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/132)
artykuły
Afiliacja AGH
Electrocatalytic performance of ethanol oxidation on Ni and Ni/Pd surface-decorated porous structures obtained by molten salts deposition/dissolution of Al-Ni alloys / Dawid KUTYŁA, Kano Nakajima, Michihisa Fukumoto, Marek WOJNICKI, Karolina KOŁCZYK-SIEDLECKA // International Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1422-0067. — 2023 — vol. 24 iss. 4 art. no. 3836, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-16, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-02-14
artykuły
Afiliacja AGH
Electrochemical method of copper powder synthesis on rotating electrode in the presence of surfactants / K. WOJTASZEK, F. CEBULA, B. Partyka, P. Deszcz, G. WŁOCH, R. P. Socha, K. Woźny, P. ŻABIŃSKI, M. WOJNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2023 — vol. 68 no. 1, s. 375-386. — Bibliogr. s. 385-386, Abstr. — M. Wojnicki - dod. afiliacja: CBRTP, Warszawa
artykuły
Afiliacja AGH
Protein-stabilized bimetallic Au/Ag nanoclusters as fluorescent reporters: Synthesis, characterization and their interactions with biocolloids / Árpád Turcsányi, Ditta Ungor, Marek WOJNICKI, Edit Csapó // Journal of Molecular Liquids ; ISSN 0167-7322. — 2023 — vol. 370 art. no. 121002, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-09
artykuły
Afiliacja AGH
Recent progress of non-cadmium and organic quantum dots for optoelectronic applications with a focus on photodetector devices / Hasan SHABBIR, Marek WOJNICKI // Electronics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9292. — 2023 — vol. 12 iss. 6 art. no. 1327, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–19, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-10
artykuły
Afiliacja AGH
Recovery of Pd(II) ions from aqueous solutions using activated carbon obtained in a single-stage synthesis from cherry seeds / Tomasz MICHAŁEK, Konrad WOJTASZEK, Stanisław MAŁECKI, Kamil KORNAUS, Szymon Wandor, Julia Druciarek, Krzysztof FITZNER, Marek WOJNICKI // C-Journal of Carbon Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2311-5629. — 2023 — vol. 9 iss. 2 art. no. 46, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–18, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-28
dokumenty patentowe
Afiliacja AGH
Sposób wytwarzania nanocząstek złota o wydłużonym kształcie — [Method of producing gold nanoparticles with elongated shape] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ; wynalazca: Marek WOJNICKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Przemysław KWOLEK. — Int.Cl.: C22B 11/00(2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL241979B1 ; Udziel. 2022-10-17 ; Opubl. 2023-01-02. — Zgłosz. nr P.436230 z dn. 2020-12-03
artykuły
Afiliacja AGH
Study on kinetics and mechanism of Re(VII) ion adsorption and desorption using commercially available activated carbon and solutions containing Se(VI) as an impurity / Karolina KOŁCZYK-SIEDLECKA, Robert P. Socha, Xuegeng Yang, Kerstin Eckert, Marek WOJNICKI // Hydrometallurgy ; ISSN 0304-386X. — 2023 — vol. 215 art. no. 105973, s. 1–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-22
artykuły
Afiliacja AGH
Synthesis and catalytic study of NiAg bimetallic core–shell nanoparticles / Konrad WOJTASZEK, Filip CEBULA, Bogdan RUTKOWSKI, Magdalena WYTRWAŁ, Edit Csapó, Marek WOJNICKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 — vol. 16 iss. 2 art. no. 659, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-16, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-10
artykuły
Afiliacja AGH
The mechanism of phase transfer synthesis of silver nanoparticles using a fatty amine as extractant/phase transfer agent / Konrad WOJTASZEK, Tomasz TOKARSKI, Dawid KUTYŁA, Karolina KOŁCZYK-SIEDLECKA, Piotr ŻABIŃSKI, Edit Csapó, Robert P. Socha, Marc Escribà-Gelonch, Volker Hessel, Marek WOJNICKI // Metals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4701. — 2023 — vol. 13 iss. 5 art. no. 882, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-02
artykuły
Afiliacja AGH
Tuning up catalytical properties of electrochemically prepared nanoconical Co-Ni deposit for HER and OER / Katarzyna SKIBIŃSKA, Konrad WOJTASZEK, Lukas Krause, Anna KULA, Xuegeng Yang, Mateusz M. MARZEC, Marek WOJNICKI, Piotr ŻABIŃSKI // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2023 — vol. 607 art. no. 155004, s. 1-9. — Bibliogr. s. 8-9, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-24