1. Strona główna/
  2. Lista autorów/
  3. Wójcik-Bania Monika

Wójcik-Bania Monika, dr inż.

WGGiOŚ-kmpig Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Kontakt

E-mail: wojcikm@agh.edu.pl

Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2672-4878

ResearcherID

Scopus

PBNPBN

Google Scholar

POL-on d3ce9cdf-1bf0-4216-b2a0-cce8148b2179

Profile autora w systemach zewnętrznych

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Dyscypliny

AktualneOd 2018-11-23 nauki o Ziemi i środowisku
100
0

Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/41)
artykuł
Afiliacja AGH
TG/MS/FTIR study on thermal degradation process of clay mineral–polysiloxane nanocomposites / Monika WÓJCIK-BANIA // Polymer Degradation and Stability ; ISSN 0141-3910. — 2022 — vol. 206 art. no. 110200, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-14
fragment książki
Afiliacja AGH
The heterogeneity of the sealing rock matrix on a micrometer scale with emphasis on clay distribution: an example of cap rocks from the Outer Carpathians (Węglówka Marls, Upper Cretaceous, Poland) / Katarzyna GÓRNIAK, Mariusz MŁYNARCZUK, Aneta Zięba, Grzegorz MACHOWSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Adam GAWEŁ, Anna TOMCZYK-CHMIEL, Monika WÓJCIK-BANIA // W: MECC'20/22 : 10th Jubilee Mid-European Clay Conference : Kliczków, Poland, September 11-15, 2022 : book of abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Mateusz Sęk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2022]. — ISBN: 978-83-65955-60-9. — S. 38
fragment książki
Afiliacja AGH
The influence of clay-fluid interactions on sealing properties of cap rocks revealed by high-resolution imaging: an example of chalky marls from the Outer Carpathians (Węglówka Marls, Upper Cretaceous, Poland) / Katarzyna GÓRNIAK, Mariusz MŁYNARCZUK, Aneta Zięba, Grzegorz MACHOWSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Adam GAWEŁ, Anna TOMCZYK-CHMIEL, Monika WÓJCIK-BANIA // W: ICC 2022 [Dokument elektroniczny] : AIPEA – XVII International Clay Conference : 25–29 July, 2022, Istanbul, Turkey : scientific research abstracts / eds. Selahattin Kadir, [et al.] ; The Clay Science Society, The Clay Mineral Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s. n.], cop. 2022. — S. 250. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://icc.aipea.org/ [2022-09-21]. — Dostęp po zalogowaniu
artykuł
Afiliacja AGH
High temperature oxidation behaviour of non-equimolar AlCoCrFeNi high entropy alloys / Richard GAWEŁ, Łukasz Rogal, Jarosław DĄBEK, Monika WÓJCIK-BANIA, Kazimierz PRZYBYLSKI // Vacuum : Surface Engineering, Surface Instrumentation & Vacuum Technology ; ISSN 0042-207X. — 2021 — vol. 184 art. no. 109969, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-29
artykuł
Afiliacja AGH
Influence of the addition of organo-montmorillonite nanofiller on cross-linking of polysiloxanes – FTIR studies / Monika WÓJCIK-BANIA // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2021 — vol. 252 art. no. 119491, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-21
artykuł
Afiliacja AGH
The effect of surfactant-modified montmorillonite on the cross-linking efficiency of polysiloxanes / Monika WÓJCIK-BANIA, Jakub MATUSIK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 — vol. 14 iss. 10 art. no. 2623, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-17
artykuł
Afiliacja AGH
The effect of various additions on the oxidation behavior of the $\gamma/\gamma'$ Ni-based alloy / Jarosław DĄBEK, Janusz PRAŻUCH, Monika MIGDALSKA, Monika JAWAŃSKA, Magdalena ZIĄBKA, Monika WÓJCIK-BANIA, Jerzy JEDLIŃSKI // Oxidation of Metals ; ISSN 0030-770X. — 2021 — vol. 96 iss. 1-2 spec. iss. Key Corrosion Topics Part 1 of selected papers from High Temperature Corrosion and Protection of Metals 2021, s. 129-144. — Bibliogr. s. 143, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-23. — 10th International conference on High Temperature Corrosion and Protection of Materials (HTCPM2021): virtually, March 29–April 2, 2021
artykuł
Afiliacja AGH
New insight into the phase transformation of sepiolite upon alkali activation: impact on composition, structure, texture, and catalytic/sorptive properties / A. Walczyk, A. Michalik, B. D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, D. Duraczyńska, R. P. Socha, Z. Olejniczak, A. GAWEŁ, A. KLIMEK, M. WÓJCIK-BANIA, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka // Applied Clay Science ; ISSN 0169-1317. — 2020 — vol. 195 art. no. 105740, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.
fragment książki
Afiliacja AGH
Physico-chemical characterization of desilicated sepiolite / Anna Walczyk, [et al.], M. WÓJCIK-BANIA, [et al.], K. BAHRANOWSKI, [et al.] // W: LII OKK [Dokument elektroniczny] : LII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 25–27.11.2020, Kraków : [książka abstraktów] = LII Polish Annual Conference on Catalysis : [book of abstracts] / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IKiFP PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-60514-32-0. — S. 102. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ik-pan.krakow.pl/Pliki-do-pobrania.okk_pliki+M51ca... [2020-11-28]
artykuł
Afiliacja AGH
Silver nanoparticles deposited on polysiloxane networks as active catalysts in dye degradation / Monika WÓJCIK-BANIA, Edyta STOCHMAL, Dorota Duraczyńska // Journal of Applied Polymer Science ; ISSN 0021-8995. — 2020 — vol. 137 iss. 39 art. no. e49170, s. 1-14. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-03