1. Strona główna/
  2. Lista autorów/
  3. Tama Alicja

Tama Alicja, mgr inż.

WGGiIŚ-kotg Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

Scopus

Google Scholar

Profile autora w systemach zewnętrznych


Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/13)
artykuł
Afiliacja AGH
HBIM (heritage Building Information Modell) of the Wang Stave Church in Karpacz : case study / Dominika Sztwiertnia, Agnieszka OCHAŁEK, Alicja TAMA, Paulina LEWIŃSKA // International Journal of Architectural Heritage ; ISSN 1558-3058. — 2021 — vol. 15 no. 5, s. 713–727. — Bibliogr. s. 725–727, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-30
fragment książki
Afiliacja AGH
Determination of vertical ground movements caused by mining-induced earthquakes using satellite radar interferometry / TAMA A., HEJMANOWSKI R., MALINOWSKA A., WITKOWSKI W., GUZY A. // W: Living planet symposium [Dokument elektroniczny] : 13–17 May 2019, Milan, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : European Space Agency], [2019]. — ekran 1. — Tryb dostępu: https://lps19.esa.int/NikalWebsitePortal/living-planet-sympos... [2019-07-15]
fragment książki
Afiliacja AGH
Relationship research on anthropogenic seismicity using satellite radar interferometry and IS-EPOS data / A. TAMA, A. GUZY, A. MALINOWSKA, R. HEJMANOWSKI, W. WITKOWSKI // W: GeoProc 2019 [Dokument elektroniczny] : earthquake and faulting mechanics : 7th international conference on Coupled THMC processes in geosystems : 3–5 July 2019, Utrecht, Netherlands : book of abstracts / [eds.] Jianye Chen, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]
fragment książki
Afiliacja AGH
Mapping vertical ground movement caused by human-induced seismicity applying satellite radar interferometry and geostatistics / Alicja TAMA, Artur GUZY, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA // W: SGEM 2018 : 18th international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 155–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.
artykuł
Afiliacja AGH
Mining activity and its remains - the possibilities of obtaining, analysing and disseminating of various data on the example of Miedzianka, Lower Silesia, Poland / R. Kawiecka, A. KRAWCZYK, P. LEWIŃSKA, K. Pargieła, Stanisław SZOMBARA, A. TAMA, K. ADAMEK, M. LUPA // Journal of Applied Engineering Sciences ; ISSN 2247-3769. — 2018 — vol. 8 iss. 2, s. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-15
artykuł
Afiliacja AGH
Monitoring of historical land use changes caused by underground mining in Miedzianka town, based on a WebGIS tool and InSAR observations / Alicja Tama, Katarzyna Adamek, Karolina Pargieła, Agnieszka OCHAŁEK, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2018 — t. 35 z. 65 nr 1, s. 127–140. — Bibliogr. s. 139–140
fragment książki
brak afiliacji AGH
Monitoring of historical land use changes caused by underground mining in Miedzianka town, based on a webgis tool and InSAR observations / Alicja Tama, Katarzyna Adamek, Karolina Pargieła, Agnieszka OCHAŁEK, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // W: SOLINA 2018 : VII conference : sustainable development : architecture – building construction – environmental engineering and protection innovative, innovative energy-efficient technologies – utilization of renewable energy sources : June 19–233, 2018, Rzeszów–Polańczyk : abstracts of conference papers / Rzeszów University of Technology. — [Rzeszów : UR], [2018]. — Opis częśc. wg okł. — S. [61]. — Brak afiliacj AGH
fragment książki
Afiliacja AGH
Określenie dynamiki ruchu powierzchni terenu na terenach górniczych przy wykorzystaniu danych z misji satelitarnej Sentinel — Determination the dynamics of terrain surface motion in mining areas with the use of data from Sentinel mission / Alicja Tama, Artur GUZY, Agnieszka MALINOWSKA // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański ; oprac. mat. Katarzyna Dereń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — ISBN (całość kolekcji) 978-83-945311-4-0. — e-ISBN: 978-83-945311-6-4. — S. 304–313. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne... [2018-05-09]. — Bibliogr. s. 312–313, Streszcz., Summ.
fragment książki
Afiliacja AGH
The possibilities of water hazard managements in transformed area with Open Geographical Information System (QGIS) / Alicja TAMA, Agnieszka MALINOWSKA // W: BGC-Geomatics 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — e-ISBN: 978-1-5386-4898-8. — S. 344–348. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 347–348, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-03
fragment książki
Afiliacja AGH
Water hazard management in mining-induced areas with open Geographical Information System / Alicja Tama, Agnieszka MALINOWSKA // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 157–158. — Bibliogr. s. 158