1. Strona główna/
  2. Lista autorów/
  3. Przewięźlikowska Anna

Przewięźlikowska Anna, dr inż.

WGGiIŚ-kgzik Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Kontakt

E-mail: przewie@agh.edu.pl

Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5894-0201

ResearcherID

Scopus

PBNPBN

Google Scholar

POL-on d1434152-2211-4290-b042-ab7b21f2ac9e

Profile autora w systemach zewnętrznych

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Dyscypliny

AktualneOd 2023-02-20 inżynieria lądowa, geodezja i transport
100
0

Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/50)
artykuł
Afiliacja AGH
Analysis of the processes leading to the expansion of the municipal real estate stock under Polish conditions, based on a selected example / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Anna TREMBECKA // Geomatics, Landmanagement and Landscape ; ISSN 2300-1496. — 2023 — no. 4, s. 75–95. — Bibliogr. s. 92-95, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-03-08
artykuł
Afiliacja AGH
Metrica – an application for collecting and navigating to geodetic control network points. Pt. 2, Practical verification / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Wioletta Ślusarczyk, Klaudia Wójcik, Kamil MACIUK // Journal of Geodetic Science ; ISSN 2081-9919. — 2023 — vol. 13 iss. 1 art. no. 20220147, s. 1-14. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-17
artykuł
Afiliacja AGH
Metrica – an application for collecting and navigating geodetic control network points. Pt. 1, Motivation, assumptions, and issues / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Wioletta Ślusarczyk, Klaudia Wójcik, Kamil MACIUK // Journal of Geodetic Science ; ISSN 2081-9919. — 2022 — vol. 12 iss. 1, s. 230–243. — Bibliogr. s. 242–243, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-23
artykuł
Afiliacja AGH
Transmission easement: overview of subject matter and methods of establishing encumbrance – Polish case / Benon BOGDAN, Anna BARAŃSKA, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Advances in Geodesy and Geoinformation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-7242. — 2022 — vol. 71 no. 1 art. no. e11, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-09
artykuł
Afiliacja AGH
Narzędzie do wspólnej weryfikacji : jak ułatwić sobie pracę z punktami osnowy geodezyjnej? — [Collaborative verification tool] / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Wioletta Ślusarczyk, Klaudia Wójcik // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2021 — nr 1, s. 50–52
fragment książki
Afiliacja AGH
Wsparcie informacyjne systemów katastralnych Ukrainy i Polski w zakresie definiowania podziału terytorialnego — [Information support for the cadastral systems of Ukraine and Poland in terms of defining the territorial division] / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Oleksandra Kovalyshyn // W: Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych : V konferencja naukowo-techniczna : połączona z obchodami Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Karola Nogi : Wieliczka 08-10 września 2021 r / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Katedra Geodezji. — [S. l. : s. n.], [2021]. — S. 44. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
artykuł
Afiliacja AGH
Legal aspects of synchronising data on real property location in polish cadastre and land and mortgage register / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Land Use Policy ; ISSN 0264-8377. — 2020 — vol. 95 art. no. 104606, s. 1–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-27
artykuł
Afiliacja AGH
Reform des ”Staatseigentums an Immobilien” in der Republik Polen nach der politischen Wende vor 30 Jahren — Reform of the ”state ownership of real estate” in the Republic of Poland after the political change 30 years ago / Henryk Bryś, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Flächenmanagement und Bodenordnung ; ISSN 1616-0991. — 2020 — Jg. 82 [H.] 6, s. 279–284. — Bibliogr. s. 283–284, Zsfassung
fragment książki
Afiliacja AGH
Geodetic and legal aspects of recording data on structures permanently attached to buildings / PRZEWIĘŹLIKOWSKA Anna // W: Innovations in geodesy, cartography, real estate management and surface water protection : III international scientific technical conference : Janów Lubelski, 6–8 June 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk, Przemysław Leń ; University of Life Sciences in Lublin. Department of Environmental Engineering and Geodesy, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-63657-97-0. — S. 70
fragment książki
Afiliacja AGH
Prawne aspekty spójności danych o nieruchomościach jako podstawy informacji dla Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach — [Legal aspects of coherence of real estate data as a basis for information for the Integrated Real Estate Information System] / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 6 grudnia 2018 : materiały pokonferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.zk.gik.pw.edu.pl/zkign/content/download/146/710/f... [2019-01-21]. — Afiliacja autorki: Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii