Kutyna-Bakalarska Marta, mgr inż.

Wydział Zarządzania

Współpraca autorska

Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4323-1509

PBN

POL-on cd88099e-82df-42fa-bc7b-1fd1586aa268

Profile autora w systemach zewnętrznych


Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/5)
książki
Afiliacja AGH
Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce gospodarczej — [Implementing the principles of a circular economy in economic practice] / Aleksander Iwaszczuk, Maciej SABAL, Agnieszka Nowaczek, Marta KUTYNA-BAKALARSKA, Robert UBERMAN, Janusz Mazur. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 110 s. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 95–110. — ISBN: 978-83-67427-11-1; e-ISBN: 978-83-67427-10-4
fragmenty książek
Afiliacja AGH
Depozytowy system zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych jako narzędzie gospodarki o obiegu zamkniętym / Marta KUTYNA-BAKALARSKA, Joanna KULCZYCKA, Ewa Dziobek // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-06-9; e-ISBN: 978-83-66727-07-6. — S. 127–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ. — Toż pod adresem: https://tiny.pl/rztn8
fragmenty książek
brak afiliacji AGH
The bioeconomy perspectives in transformation towards a circular economy in Poland / Danuta Ciechańska, Joanna KULCZYCKA, Marta Kutyna-Bakalarska, Olga Janikowska, Stanisław Bielecki // W: Bio#Futures : foreseeing and exploring the bioeconomy / eds. Emmanuel Koukios, Anna Sacio-Szymańska. — Cham : Springer, cop. 2021. — ISBN: 978-3-030-64968-5; e-ISBN: 978-3-030-64969-2. — S. 95–117. — Bibliogr., Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-07. — M. Kutyna-Bakalarska – afiliacja: Grupa Maspex Wadowice, Poland
fragmenty książek
Afiliacja AGH
Kompleksowy system zbiórki i recyklingu jako propozycja efektywnego systemu zarządzania odpadami opakowaniowymi, zgodnego z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym — [Comprehensive collection and recycling system as a proposal for an effective packaging waste management system, according to the circular economy model] / Marta KUTYNA-BAKALARSKA, Joanna KULCZYCKA, Ewa Dziobek // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 21. — Dostęp również online: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf [2021-01-07]
fragmenty książek
Afiliacja AGH
Model biznesowy gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie Polskich Zakładów Zbożowych Lubella — Circular business model - case of PZZ Lubella / Marta KUTYNA-BAKALARSKA // W: Decyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu / pod red. Natalii Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Dostęp również online: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20DECYZJE.pdf [2020-10-20]. — ISBN: 978-83-66364-59-2; e-ISBN: 978-83-66364-60-8. — S. 69-[78]. — Bibliogr. s. 77-[78], Streszcz., Summ.