Adamski Czesław, prof. dr hab. inż.

WO-ktf Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Wydział Odlewnictwa

Współpraca autorska

Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

Profile autora w systemach zewnętrznych

Historia AGH


Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/1)
dokumenty patentowe
Afiliacja AGH
Środek pokrywająco-rafinujący do topienia mosiądzów aluminiowych — [Covering-refining agent for aluminium brass melting] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Czesław ADAMSKI, Marian KUCHARSKI, Stanisław RZADKOSZ, Krzysztof Dobrowolski, Maciej Krywult. — Int.Cl.5: C22C 1/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL160782B1 ; Udziel. 1992-10-25 ; Opubl. 1993-04-30. — Zgłosz. nr P.283459 z dn. 1990-01-26