1. Strona główna/
  2. Lista autorów/
  3. Adamek Katarzyna

Adamek Katarzyna, mgr inż.

WGGiOŚ-kgis Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Współpraca autorska

Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2595-9296

ResearcherID

Scopus

PBNPBN

POL-on efae2961-4570-454f-9418-c1b2c348033e

Profile autora w systemach zewnętrznych


Dyscypliny

AktualneOd 2019-10-14 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
100
0

Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/16)
artykuł
Afiliacja AGH
Emergency ambulance speed characteristics: a case study of Lesser Poland voivodeship, southern Poland / Michał LUPA, Monika CHUCHRO, Wojciech SARLEJ, Katarzyna ADAMEK // Geoinformatica ; ISSN 1384-6175. — 2021 — vol. 25 iss. 4 spec. iss. Spatial Computing for Urbanization Research, s. 775–798. — Bibliogr. s. 796–797, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-13
artykuł
Afiliacja AGH
Remote sensing techniques for tracking changes caused by illegal gold mining in Madre de Dios, Peru / Katarzyna ADAMEK, Michał LUPA, Mateusz Zawadzki // Miscellanea Geographica ; ISSN 0867-6046. — 2021 — vol. 25 no. 4, s. 205–212. — Bibliogr. s. 211–212, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-26
artykuł
Afiliacja AGH
Application of satellite remote sensing methods in mineral prospecting in Kosovo, area of Selac — Wykorzystanie metod teledetekcji satelitarnej w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych w rejonie Selac, Kosowo / Michał LUPA, Katarzyna ADAMEK, Andrzej LEŚNIAK, Jaroslav PRŠEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2020 — vol. 36 iss. 1, s. 5–22. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr., Streszcz.
artykuł
Afiliacja AGH
Algorithm for automatic path routing in mountain areas / Katarzyna ADAMEK, Michał LUPA, Wojciech SARLEJ // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 — vol. 221 art. no. 012081, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-04. — World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018) : 3–7 September 2018, Prague, Czech Republic
fragment książki
Afiliacja AGH
Earth observation, as one of the sources of information collection regarding environmental changes caused by gold mining in Peru / ADAMEK K., LUPA M. // W: Living planet symposium [Dokument elektroniczny] : 13–17 May 2019, Milan, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : European Space Agency], [2019]. — ekran 1. — Tryb dostępu: https://lps19.esa.int/NikalWebsitePortal/living-planet-sympos... [2019-07-29]
fragment książki
Afiliacja AGH
Algorithm for automatic path routing in mountain areas / Katarzyna Adamek, Michał LUPA, Wojciech SARLEJ // W: WMESS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 03–07 September 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — S. [210]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM
fragment książki
Afiliacja AGH
Harmonization of datasets in the frame of spatial data infrastructure using ETL tools / Michał LUPA, Wojciech SARLEJ, Katarzyna Adamek // W: BGC-Geomatics 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — e-ISBN: 978-1-5386-4898-8. — S. 217–220. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 220, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-03
artykuł
Afiliacja AGH
Mining activity and its remains - the possibilities of obtaining, analysing and disseminating of various data on the example of Miedzianka, Lower Silesia, Poland / R. Kawiecka, A. KRAWCZYK, P. LEWIŃSKA, K. Pargieła, Stanisław SZOMBARA, A. TAMA, K. ADAMEK, M. LUPA // Journal of Applied Engineering Sciences ; ISSN 2247-3769. — 2018 — vol. 8 iss. 2, s. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-15
artykuł
Afiliacja AGH
Monitoring of historical land use changes caused by underground mining in Miedzianka town, based on a WebGIS tool and InSAR observations / Alicja Tama, Katarzyna Adamek, Karolina Pargieła, Agnieszka OCHAŁEK, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2018 — t. 35 z. 65 nr 1, s. 127–140. — Bibliogr. s. 139–140
fragment książki
brak afiliacji AGH
Monitoring of historical land use changes caused by underground mining in Miedzianka town, based on a webgis tool and InSAR observations / Alicja Tama, Katarzyna Adamek, Karolina Pargieła, Agnieszka OCHAŁEK, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // W: SOLINA 2018 : VII conference : sustainable development : architecture – building construction – environmental engineering and protection innovative, innovative energy-efficient technologies – utilization of renewable energy sources : June 19–233, 2018, Rzeszów–Polańczyk : abstracts of conference papers / Rzeszów University of Technology. — [Rzeszów : UR], [2018]. — Opis częśc. wg okł. — S. [61]. — Brak afiliacj AGH