1. Strona główna/
  2. Lista autorów/
  3. Adamek Katarzyna

Adamek Katarzyna, mgr inż.

WGGiOŚ-kgis Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Kontakt

E-mail: kadamek@agh.edu.pl

Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2595-9296

ResearcherID

Scopus

PBNPBN

POL-on efae2961-4570-454f-9418-c1b2c348033e

Profile autora w systemach zewnętrznych


Dyscypliny

AktualneOd 2019-10-14 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
100
0

Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/22)
artykuł
Afiliacja AGH
Spatial insights into drought severity: multi-index assessment in Małopolska, Poland, via satellite observations / Jakub STASZEL, Michał LUPA, Katarzyna ADAMEK, Michał WILKOSZ, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Adrian Ochtyra // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2024 — vo9l. 16 iss. 5 art. no. 836, s. 1-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18-21, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-02-28
artykuł
Afiliacja AGH
Why rivers disappear - remote sensing analysis of postmining factors using the example of the Sztoła River, Poland / Michał LUPA, Aleksandra Pełka, Mariusz MŁYNARCZUK, Jakub STASZEL, Katarzyna ADAMEK // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2024 — vol. 16 iss. 1 art. no. 111, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-27
artykuł
Afiliacja AGH
Methodology for creating dynamic emergency vehicle availability maps / Michał LUPA, Weronika Naziemiec, Katarzyna ADAMEK, Mateusz Zawadzki // Polish Cartographical Review ; ISSN 2450-6974. — 2023 — vol. 55 iss. 1, s. 24–37. — Bibliogr. s. 36–37, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-01
artykuł
Afiliacja AGH
Mineralogical and geochemical studies of Cu–Bi–Ag$\pm$W ores from Janjevo (Kosovo): insights into the Bi sulfosalt mineralogy and the distribution of bismuth in base metal sulfides / Sławomir MEDERSKI, Jaroslav PRŠEK, Joanna KOŁODZIEJCZYK, Konrad Kluza, Vasilios Melfos, Katarzyna ADAMEK, Dimitrina Dimitrova // Journal of Geosciences ; ISSN 1802-6222. — 2023 — vol. 68 iss. 2, s. 139–162. — Bibliogr. s. 158–162, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-08-13
artykuł
Afiliacja AGH
Preliminary geological work, based on remote sensing analysis, using artificially enhanced satellite data / Katarzyna ADAMEK, Michał LUPA, Andrzej LEŚNIAK, Jakub RYZNAR, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Michał Wyczałek-Jagiełło // Miscellanea Geographica ; ISSN 0867-6046. — 2023 — vol. 27 no. 4, s. 1-10. — Bibliogr. s. 10, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-16
artykuł
Afiliacja AGH
The use of web-GIS and crowdsourcing in the acquisition of historical data on the example of Polegli1939 project / Mateusz Zawadzki, Maria Stadnicka, Michał LUPA, Katarzyna ADAMEK // Polish Cartographical Review ; ISSN 2450-6974. — 2023 — vol. 55 iss. 1, s. 56–72. — Bibliogr. s. 70–72, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-26
artykuł
Afiliacja AGH
Emergency ambulance speed characteristics: a case study of Lesser Poland voivodeship, southern Poland / Michał LUPA, Monika CHUCHRO, Wojciech SARLEJ, Katarzyna ADAMEK // Geoinformatica ; ISSN 1384-6175. — 2021 — vol. 25 iss. 4 spec. iss. Spatial Computing for Urbanization Research, s. 775–798. — Bibliogr. s. 796–797, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-13
artykuł
Afiliacja AGH
Remote sensing techniques for tracking changes caused by illegal gold mining in Madre de Dios, Peru / Katarzyna ADAMEK, Michał LUPA, Mateusz Zawadzki // Miscellanea Geographica ; ISSN 0867-6046. — 2021 — vol. 25 no. 4, s. 205–212. — Bibliogr. s. 211–212, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-26
artykuł
Afiliacja AGH
Application of satellite remote sensing methods in mineral prospecting in Kosovo, area of Selac — Wykorzystanie metod teledetekcji satelitarnej w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych w rejonie Selac, Kosowo / Michał LUPA, Katarzyna ADAMEK, Andrzej LEŚNIAK, Jaroslav PRŠEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2020 — vol. 36 iss. 1, s. 5–22. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr., Streszcz.
artykuł
Afiliacja AGH
Algorithm for automatic path routing in mountain areas / Katarzyna ADAMEK, Michał LUPA, Wojciech SARLEJ // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 — vol. 221 art. no. 012081, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-04. — World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018) : 3–7 September 2018, Prague, Czech Republic