1. Strona główna/
  2. Lista autorów/
  3. Adamczyk Andrzej Franciszek

Adamczyk Andrzej Franciszek, dr inż.

WGGiOŚ-khgi Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Identyfikatory autora w systemach zewnętrznych

Profile autora w systemach zewnętrznych

OPI Nauka Polska

Historia AGH


Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/14)
książka
Afiliacja AGH
Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa : [T.] 2 — [The hydrogeology of Polish mineral deposits water problems of mining. Pt. 2] / pod red. Zbigniewa WILKA i Tatiany Bocheńskiej ; [aut.] Zbigniew WILK, Andrzej F. ADAMCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 477, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0101). — Bibliogr. przy rozdz.
fragment książki
Afiliacja AGH
Conceptual dewatering project for closed hard-coal mines of the Sosnowiec sub-system — Koncepcja odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // W: 7th International Mine Water Association Congress : Congress Theme: „Mine Water and the Environment” : Katowice–Ustroń, Poland 11–15 September 2000 : proceedings / eds. Andrzej Różkowski, Marek Rogoż. — [Katowice : The International Mine Waters Association, Uniwersytet Śląski], [2000]. — (Earth Sciences). — ISBN: 83-87431-23-0. — S. 206–217. — Bibliogr. s. 216–217, Abstr., Streszcz.
artykuł
Afiliacja AGH
Docelowy model odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji — Target dewatering model of the coal mine KWK Sosnowiec and neighbouring mines under conditions of liquidation / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 — t. 16 z. 2, s. 103–124. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.
artykuł
Afiliacja AGH
Docelowy model odwadniania kopalni Saturn i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji — The final target model of the dewatering of mine Saturn and neighbouring mines under conditions of their liquidation / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 — t. 16 z. 1, s. 75–91. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.
fragment książki
Afiliacja AGH
Zmiany jakości wód dopływających do ujęcia Łazy Błędowskie (trias) — [Changes of quality of waters flowing into Lazy Bledowskie water intake (Triassic)] / Andrzej F. ADAMCZYK, Adam POSTAWA, Edyta SZWED // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XIII [trzynaste] sympozjum naukowo-techniczne pt. „Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych” : Częstochowa 6–7 kwietnia 2000 r / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie [et al.]. — [Częstochowa : s. n.], [2000]. — S. 36–43. — Bibliogr. s. 43
fragment książki
Afiliacja AGH
Uwarunkowania hydrogeologiczne udostępnienia złóż Olkusz-Podpoziom i Klucze — [The hydrogeological preconditions facilitating access to the ore bodies “Klucze” and “Olkusz-Podpoziom”] / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Ryszard Wnuk // W: Stan aktualny perspektywy górnictwa rud Zn-Pb w Polsce : materiały konferencyjne : 29–30.09.1999 r. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. [1–15]. — Bibliogr. s. [15]
artykuł
Afiliacja AGH
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na jakość i ilość wód dopływających do ujęcia wód pitnych w KWK Saturn w 1997 r. — The influence of natural and anthropogenic factors on quality and volume of waters inflowing in the year 1997 to the potable water intake at the Saturn Hard Coal Mine / Andrzej F. ADAMCZYK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 — t. 15 z. 3, s. 73–89. — Bibliogr. s. 88, Summ.
fragment książki
Afiliacja AGH
Wstępna koncepcja likwidacji kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim zapewniająca chronę jakości wód podziemnych — The initial conception of liquidation of mines zinc and lead ores in the Olkusz region ensuring groundwater quality protection / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS // W: Współczesne problemy hydrogeologii : VIII sympozjum : Poznań–Kiekrz 4–6 września 1997, T. 8 / red. Józef Górski, Ewa Liszkowska. — Wrocław : WIND, [1997]. — S. 413–416. — Bibliogr. s. 416, Streszcz., Abstr.
fragment książki
Afiliacja AGH
Zmiany chemizmu wód odpompowywanych z kopalni rud cynku i ołowiu Trzebionka wykorzystywanych do celów pitnych — The chemical changes in water pomping from the Trzebionka mine of zinc and lead ores used in drinking purposes / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS // W: Współczesne problemy hydrogeologii : VIII sympozjum : Poznań–Kiekrz 4–6 września 1997, T. 8 / red. Józef Górski, Ewa Liszkowska. — Wrocław : WIND, [1997]. — S. 417–419. — Bibliogr. s. 419, Streszcz., Abstr.
książka
Afiliacja AGH
Studium możliwości inwestycyjnych nad wykorzystaniem energii geotermalnej w zbiornikach dolnojurajskim i dolnokredowym w synklinorium mogileńsko-łódzkim na Niżu Polskim, Cz. 2 — [Investment possibility study of utilization of geothermal energy in the Lower Jurassic and Lower Cretaceous basins of Mogilno-Łódź synklinorium of the Polish Lowlands] / kierownik projektu Wojciech GÓRECKI, koordynator projektu Tomasz KUŹNIAK ; zespół głównego wykonawcy: Andrzej ADAMCZYK, Krzysztof BARAN, Paweł Baranowski, Wojciech BIEDRZYCKI, Marian Capik, Marian Chandij, Jarosław Chuchra, Maria CICHA, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Andrzej HAŁADUS, Natalia Górecka, Wojciech GÓRECKI, Wojciech Kicman, Maciej KOTARBA, Tomasz KOZDRA, Jan Kozioł, Julian KRACH, Tamara Kubik, Ryszard KULMA, Sławomir Kurpaska, Barbara Kuźniak, Tomasz KUŹNIAK, Hubert Latała, Artur ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ, Krzysztof Musiał, Andrzej MYŚKO, Sławomir PORZUCEK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK, Helmut Wieczorek, Tadeusz Wolnowski, Waldemar Zdżyłowski ; zespoły kooperujące: Leszek Bojarski, [et al.]. — Kraków : Zakład Surowców Energetycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, 1996. — 200 s. — Na s. tyt. i okł.: Umowa nr 598/95/W-18/FG-hg-tx/D. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu