1. Strona główna/
  2. Lista autorów/
  3. Adamczyk Agnieszka

Adamczyk Agnieszka, mgr inż.

WILiGZ-kezp Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Kontakt

E-mail: aadamczyk@agh.edu.pl

Publikacje autora

Filtruj publikacje według

(0/4)
fragment książki
Afiliacja AGH
Computer simulation of the operation of a longwall complex using the “Process Flow” concept of FlexSim software / Marek KĘSEK, Agnieszka ADAMCZYK, Monika KLAŚ // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : [ISPEM 2018 : Wrocław, 17-18.09.2018] / eds. Anna Burduk [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 835). — ISBN: 978-3-319-97489-7; e-ISBN: 978-3-319-97490-3. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-01
artykuł
Afiliacja AGH
A review of computer simulations in underground and open-pit mining — Przegląd symulacji komputerowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / Marek KĘSEK, Monika KLAŚ, Agnieszka ADAMCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 — R. 20 nr 2, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]
artykuł
Afiliacja AGH
Zastosowanie kombajnów TBM przy drążeniu upadowych w górnictwie podziemnym — Application of tunnel boring machine for tunneling in underground mining / Agnieszka Adamczyk // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 — t. 73 nr 11, s. 66–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Abstr.
fragment książki
brak afiliacji AGH
Znaczenie prognostyczne tempa proliferacji komórek na podstawie testu AgNOR u chorych na nowotwory mózgowia leczonych pooperacyjnie napromienianiem — Prognostic significance of proliferative potential based on AgNOR technique in patients with brain tumours treated with postoperative radiotherapy / Anna BARAN, Joanna Niemiec, Agnieszka Adamczyk // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN: 83-921064-2-3. — S. 279–284. — Bibliogr. s. 283–284