Aktualności

Maria Garczyńska 22.03.2023
Kolejne funkcjonalności BaDAP
Szanowni Państwo, przy nazwiskach autorów w prawym górnym rogu znajduje się link do graficznego przedstawienia współpracy z autorami z AGH i spoza Uczelni. Po przejściu na stronę możliwe jest wyszukanie autorów, którzy wybrali konkretną dyscyplinę/dyscypliny, określenie zasięgu chronologicznego oraz liczby publikacji. UWAGA: liczba współautorów, których nazwiska są prezentowane na grafach nie obejmuje wszystkich nazwisk z uwagi na czytelność rysunków. Dodatkowo, w module: Wykazy - dla czasopism przygotowano możliwość wyszukiwania tytułów czasopism spełniających określone (zdefiniowane przez Państwa) wskaźniki bibliometryczne: Top 10% bazy Scopus, SNIP i SJR dla wybranych lat. Prosimy o zgłaszanie uwag i postulatów.
Maria Garczyńska 14.03.2023
Informacja o oświadczeniach
Szanowni Państwo, w odniesieniu do publikacji nieposiadających afiliacji AGH w BaDAP, w informacji o złożonych oświadczeniach, zawsze pojawia się 'nie'. Jest to związane z wcześniejszymi zasadami kwalifikowania osiągnięć do celów ewaluacji. Trwają prace nad zmianą zapisu, dane o obecnym statusie oświadczenia dla takich publikacji można uzyskać od redaktorów BaDAP.

Statystyki Bazy Danych o Autorach i Publikacjach AGH

142572
opisy publikacji
52189
autorów
15471
publikacji we współpracy zagranicznej
54.333
maksymalny Impact Factor
65067
artykuły
4187
dokumenty patentowe
67528
fragmenty książek
5519
książki
208
redakcje czasopism
63
redakcje serii

Ostatnio zarejestrowane publikacje

artykuły
Forging of PM Ti–6Al–4V alloy at the temperature above $\beta$‑transus and high strain rate: modeling and trials in industrial conditions / Marek WOJTASZEK, Krystian ZYGUŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Magdalena Jabłońska, Rafał Stanik, Maik Gude // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2023 — vol. 23 iss. 2 art. no. 102, s. 1–21. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-25
artykuły
Impact of greening on performance in the hospitality industry: moderating effect of flexibility and inter-organizational cooperation / Rafał KUSA, Marcin SUDER, Joanna DUDA // Technological Forecasting and Social Change ; ISSN 0040-1625. — 2023 — vol. 190 art. no. 122423, s. 1–14. — Bibliogr. s. 11–14, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-02-21
artykuły
Extruded hot compacted Alumix 431 powder – mechanical properties and microstructure / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // Science of Sintering ; ISSN 0350-820X. — 2023 — vol. 55 no. 1, s. 115–125. — Bibliogr. s. 124, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-15
artykuły
The effect of model size and boundary conditions on the representativeness of digital material representation simulations of ferritic-pearlitic sample compression / Konrad PERZYŃSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2022 — vol. 22 no. 2, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.
artykuły
Unveiling the potential of surfactant Pluronic-P123 application during the synthesis of Ni-hydrotalcite-derived catalysts for low-temperature $CO_{2}$ methanation: a novel approach / Minh Nguyen-Quang, Federico Azzolina-Jury, Frédéric Thibault-Starzyk, Arnaud Travert, Magdalena ZIĄBKA, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK, Patrick Da Costa // Applied Materials Today ; ISSN 2352-9407. — 2023 — vol. 32 art. no. 101805, s. 1–15. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-21. — M. Nguyen-Quang – dod. afiliacje: CNRS-ENSICAEN-Université de Caen, France ; Sorbonne Université, France
artykuły
Impact of the frequency and type of procedures performed in nuclear medicine units on the expected radiological hazard / Katarzyna MATUSIAK, Justyna Wolna, Aleksandra JUNG, Leszek Sadowski, Jolanta Pawlus // International Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1660-4601. — 2023 — vol. 20 iss. 6 art. no. 5206, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-15