Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/41)
artykuł
Remedium czy infamia: wyzwania badawcze współczesnego zarządzania projektami — Remedy or infamy: research challenges of contemporary project management / Alina KOZARKIEWICZ // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2023 — nr 3, s. 132–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.
artykuł
Synergia zwinnego i szczupłego rozwoju oprogramowania na bazie Scrumban — [The synergy of agile and lean software development based on Scrumban] / Ida Knapik, Jan Werewka // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2022 — nr 18, s. 99–121. — Bibliogr. s. 120–121, Streszcz., Abstr.
artykuł
Zarządzanie projektami w startupach – przegląd literatury — Startup project management – a literature review / Tomasz SWAŁDEK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2022 — nr 6, s. 19–29. — Bibliogr. s. 26–29, Summ.
fragment książki
Zarządzanie projektami w warunkach nadmiaru informacji — Project management in conditions of information redundancy / Alina KOZARKIEWICZ, Urszula ZEMLIŃSKA-SIKORA // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy / pod red. Pawła Cabały, Jolanty Walas-Trębacz, Tomasza Małkusa. — Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. — ISBN: 978-83-67153-17-1; e-ISBN: 978-83-67153-18-8. — S. 205–215. — Bibliogr. s. 214–215, Streszcz., Abstr. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
fragment książki
Tradycyjne metodyki zarządzania projektami — Traditional project management methodologies of software development / Paulina Kosek, Paulina Miksa // W: CSYSC-2020 [Dokument elektroniczny] : komp'ûternì nauki, ìnformacìjnì tehnologìï ta sistemi upravlìnnâ : 1–2 grudnâ 2020 roku, Ìvano-Frankìvs'k, Ukraïna : materìali mìžnarodnoï naukovo-tehničnoï konferencìï zdobuvačìv višoï osvìti ta molodih včenih = CSYSC-2020 : computer science, information technologies and management systems : 1-2 December 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine : proceedings of the International scientific young scientists conference / nauk. red. L. B. Petryszyn ; Mínísterstvo Osvíti í Nauki Ukraïni, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ìvano-Frankìvs'k : PNU ìm. V. Stefanika, 2020. — e-ISBN: 978-966-640-494-0. — S. 109-115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1dlOfGrkVbhEVFOq90rxE5ZyLqaZG... [2020-12-30]. — Bibliogr. s. 115, Abstr. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Polska
fragment książki
Zrównoważone zarządzanie projektem linii produktów Eco i jego znaczenie w gospodarowaniu energią : studium przypadku — [Sustainable project management of the eco product line and its significance in energy economy : case study] / Beata TARCZYDŁO, Jerzy Klimczak // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 17. — Dostęp również online: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf [2021-01-07]
artykuł
Możliwości wykorzystania tradycyjnych metod zarządzania projektami w organizacjach turkusowych — Possibilities of using traditional project management methods in teal organizations / Anna KRYCZKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2019 — nr 15, s. 175–190. — Bibliogr. s. 189–190, Streszcz., Summ.
fragment książki
Ryzyko badawcze w projektach technologicznych — [Research risk in technological projects] / Maria RICHERT, Rafał Hubicki, Piotr ŁEBKOWSKI, Joanna KULCZYCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 30
artykuł
Upowszechnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przez realizację projektów współpracy — Dissemination of circular economy concept through implementation of cooperation projects / Agnieszka NOWACZEK, Ewelina PĘDZIWIATR, Joanna Kulczycka // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2019 — nr 5, s. 13–15. — Bibliogr. s. 15. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
artykuł
Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zarządzaniu wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania — Competitive advantage through knowledge management in software development projects / Jacek WOLAK, Przemysław WÓJCIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 — nr 377, s. 153–162. — Bibliogr. s. 161–162, Streszcz., Summ.