Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/4)
artykuł
Renewable energy sources in the residential property market, exemplified by the city of Krakow (Poland) / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Piotr Łazarz // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2023 — vol. 15 iss. 10 art. no. 7743, s. 1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-17, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-09
artykuł
Monitoring of historical land use changes caused by underground mining in Miedzianka town, based on a WebGIS tool and InSAR observations / Alicja Tama, Katarzyna Adamek, Karolina Pargieła, Agnieszka OCHAŁEK, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2018 — t. 35 z. 65 nr 1, s. 127–140. — Bibliogr. s. 139–140
fragment książki
Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario — Influence of ore mining on urban development – examples from Ontario Province / Krzysztof FOLTYN // W: Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, T. 6 = Contemporary problems and research directions in geography, Vol. 6 / pod red. Łukasza Fiedenia, [et al.] ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. — Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. — ISBN: 978-83-64089-45-9. — S. 41–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Abstr. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
artykuł
Lwów and Łódź : comparison of history and environmental conditions — Lwów i Łódź : porównanie historii i warunków środowiskowych / Tadeusz Zbigniew DWORAK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 — vol. 2 no. 3, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.