Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/13)
artykuł
A novel measurement approach to experimentally determine the thermomechanical properties of a gas foil bearing using a specialized sensing foil made of Inconel alloy / Adam MARTOWICZ, Jakub ROEMER, Paweł ZDZIEBKO, Grzegorz Żywica, Paweł Bagiński, Artur Andrearczyk // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 — vol. 16 iss. 1 art. no. 145, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-23
artykuł
Fractional order, state space model of the temperature field in the PCB plate / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Wojciech MITKOWSKI, Maciej ROSÓŁ // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2023 — vol. 17 no. 2, s. 180–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr.
artykuł
Physical simulation experiment of factors affecting temperature field of heat adjustment circle in rock surrounding mine roadway / Shuai Zhu, Jianwei Cheng, Zui Wang, Marek BOROWSKI // Energy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1556-7036. — 2023 — vol. 45 iss. 4, s. 11278–11295. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11294–11295, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-12
fragment książki
Experimental characterization of the thermomechanical properties of a gas foil bearing : [abstract] / A. MARTOWICZ, J. ROEMER, P. ZDZIEBKO, S. KANTOR, J. BRYŁA // W: Multiphysics 2022 [Dokument elektroniczny] : [17th international conference] : 15–16 December 2022, Oslo, Norway. — Wersja do Windows. — Adobe Reader. — [Oslo : International Society of Multiphysics : Oslo Metropolitan University], [2022]. — (Multiphysics ; ISSN 2409-7527). — S. 38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static1.squarespace.com/static/5c9f89c101232c1d41297d... [2022-12-14]
artykuł
Measurement of the anisotropic thermal conductivity of carbon-fiber/epoxy composites based on laser-induced temperature field: experimental investigation and numerical analysis / Sebastian Pawlak, Mieszko TOKARSKI, Arkadiusz Ryfa, Helcio R. B. Orlande, Wojciech Adamczyk // International Communications in Heat and Mass Transfer ; ISSN 0735-1933. — 2022 — vol. 139 art. no. 106401, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-08. — M. Tokarski - dod. afiliacja: Silesian University of Technology, Gliwice
fragment książki
Modeling of thermal processes in the microcontroller system using fractional order transfer function / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Maciej ROSÓŁ // W: MMAR 2022 : 26th international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 22–25 August 2022, Międzyzdroje, Poland : abstracts. — Szczecin : ZAPOL Sobczyk, [2022]. — ISBN: 978-83-8185-057-5. — S. 26. — Pełny tekst w: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047q600ab.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9874336. — S. 93--97. --- Wymagania systemowe: Adobe Reader. --- Bibliogr. s.  97, Abstr.
artykuł
Thermal characterization of a gas foil bearing - a novel method of experimental identification of the temperature field based on integrated thermocouples measurements / Adam MARTOWICZ, Paweł ZDZIEBKO, Jakub ROEMER, Grzegorz Żywica, Paweł Bagiński // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2022 — vol. 22 iss. 15 art. no. 5718, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-30. — J. Roemer - dod. afiliacja: Oslo Met-Oslo Metropolitan University, Norway
artykuł
Study on the temperature and strain fields in gas foil bearings – measurement method and numerical simulations / Paweł ZDZIEBKO, Adam MARTOWICZ // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2021 — vol. 23 iss. 3, s. 540–547. — Bibliogr. s. 546–547, Abstr.
fragment książki
Characterization of primary microstructure of thin-walled Ni-based superalloy casting / Małgorzata Grudzień, Zenon Pirowski, Krzysztof Jaśkowiec, Adam Bitka, Rafał Cygan, Łukasz RAKOCZY // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73rd world foundry congress : 23rd–27th September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 167–168. — Bibliogr. s. 168. — Toż. na dysku Flash w części: Scientific and Technical
artykuł
Modelowanie ustalonych procesów przepływowo-cieplnych w kotle fluidalnym — Modeling of the steady-state thermal and flow processes in steam superheater of fluidized boiler / Dawid Taler, Paweł MADEJSKI, Jan Taler // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 291. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2015 — t. 32 z. 87 (nr 2/2015), s. 169–178. — Bibliogr. s. 177, Summ. — P. Madejski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza