Wyszukiwarka publikacji


(0/16)
artykuły
A novel measurement approach to experimentally determine the thermomechanical properties of a gas foil bearing using a specialized sensing foil made of Inconel alloy / Adam MARTOWICZ, Jakub ROEMER, Paweł ZDZIEBKO, Grzegorz Żywica, Paweł Bagiński, Artur Andrearczyk // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 — vol. 16 iss. 1 art. no. 145, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-23
fragmenty książek
Experimental characterization of the thermomechanical properties of a gas foil bearing : [abstract] / A. MARTOWICZ, J. ROEMER, P. ZDZIEBKO, S. KANTOR, J. BRYŁA // W: Multiphysics 2022 [Dokument elektroniczny] : [17th international conference] : 15–16 December 2022, Oslo, Norway. — Wersja do Windows. — Adobe Reader. — [Oslo : International Society of Multiphysics : Oslo Metropolitan University], [2022]. — (Multiphysics ; ISSN 2409-7527). — S. 38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static1.squarespace.com/static/5c9f89c101232c1d41297d... [2022-12-14]
artykuły
The influence of the active control of internal damping on the stability of a cantilever rotor with a disc / Mateusz KOZIOŁ, Piotr CUPIAŁ // Mechanics Based Design of Structures and Machines ; ISSN 1539-7734. — 2022 — vol. 50 no. 1, s. 288-301. — Bibliogr. s. 300–301, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-28
artykuły
Thermal characterization of a gas foil bearing - a novel method of experimental identification of the temperature field based on integrated thermocouples measurements / Adam MARTOWICZ, Paweł ZDZIEBKO, Jakub ROEMER, Grzegorz Żywica, Paweł Bagiński // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2022 — vol. 22 iss. 15 art. no. 5718, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-30. — J. Roemer - dod. afiliacja: Oslo Met-Oslo Metropolitan University, Norway
artykuły
Application of the Teager-Kaiser energy operator in diagnostics of a hydrodynamic bearing — Zastosowanie operatora energetycznego Teagera-Kaisera w diagnostyce łożyska hydrodynamicznego / Jędrzej BLAUT, Łukasz Breńkacz // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2020 — vol. 22 no. 4, s. 757-765. — Bibliogr. s. 764-765, Abstr. — Wersja polska http://ein.org.pl/sites/default/files/2020-04-20p.pdf
artykuły
Experimental investigation of rotor vibration by using full spectra from shaft mounted piezoelectric patches / Mateusz KOZIOŁ, Piotr CUPIAŁ // Vibrations in Physical Systems = Drgania w Układach Fizycznych ; ISSN 0860-6897. — 2019 — vol. 30 no. 2 art. no. 2019203, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.
artykuły
Modelling of a rotor with gyroscopic coupling in a rotating reference frame using Ansys and Matlab / Mateusz KOZIOŁ // Vibrations in Physical Systems = Drgania w Układach Fizycznych ; ISSN 0860-6897. — 2019 — vol. 30 no. 2 art. no. 2019220, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.
artykuły
Zastosowanie TKEO w procesie automatycznego wyważania wirnika — Application of TKEO in the process of automatic balancing of the rotor / Jędrzej BLAUT, Rafał RUMIN, Jacek CIEŚLIK, Paweł HYLA, Janusz SZPYTKO // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2019 — vol. 227 no. 1–2, s. 161–166. — Bibliogr. s. 166. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-01
artykuły
The effect of cooling the foil bearing on dynamics of the rotor-bearings system / Paweł Bagiński, Grzegorz Żywica, Michał LUBIENIECKI, Jakub ROEMER // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2018 — vol. 20 iss. 2, s. 843–857. — Bibliogr. s. 856–857, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-31
fragmenty książek
Extended active vibration control for wind turbines / Rafał RUMIN, Marek BERGANDER, Jacek CIEŚLIK, Mykola Kulpa // W: MEMSTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 XIIIth international conference : perspective technologies and methods in MEMS design : Polyana[-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine], April 20–23, 2017 : proceedings = Perspektivnî tehnologìï ì metodi proektruvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIII mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 20–23 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter. — Dane tekstowe. — Lviv : [IEEE], 2017. — Dod. ISBN: 978-1-5386-4001-2 (electronic), 978-1-5386-4002-9 (print on demand). — ISBN: 978-1-5386-4000-5. — S. 38–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 40, Abstr.