Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/69)
artykuł
Remedium czy infamia: wyzwania badawcze współczesnego zarządzania projektami — Remedy or infamy: research challenges of contemporary project management / Alina KOZARKIEWICZ // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2023 — nr 3, s. 132–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.
artykuł
Synergia zwinnego i szczupłego rozwoju oprogramowania na bazie Scrumban — [The synergy of agile and lean software development based on Scrumban] / Ida Knapik, Jan Werewka // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2022 — nr 18, s. 99–121. — Bibliogr. s. 120–121, Streszcz., Abstr.
artykuł
Zarządzanie projektami w startupach – przegląd literatury — Startup project management – a literature review / Tomasz SWAŁDEK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2022 — nr 6, s. 19–29. — Bibliogr. s. 26–29, Summ.
fragment książki
Zarządzanie projektami w warunkach nadmiaru informacji — Project management in conditions of information redundancy / Alina KOZARKIEWICZ, Urszula ZEMLIŃSKA-SIKORA // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : strategie, projekty, procesy / pod red. Pawła Cabały, Jolanty Walas-Trębacz, Tomasza Małkusa. — Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. — ISBN: 978-83-67153-17-1; e-ISBN: 978-83-67153-18-8. — S. 205–215. — Bibliogr. s. 214–215, Streszcz., Abstr. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
artykuł
Proposal for an integrated framework for electronic control unit design in the automotive industry / Aleksander Buczacki, Piotr PIĄTEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 — vol. 14 iss. 13 art. no. 3816, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 24–26, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-24
fragment książki
Warsztaty: project development — Workshop: project development / Katarzyna STYK // W: TrainESEE workshop [Dokument elektroniczny] : Training trainers in East and Southeastern Europe : 13-14 December 2021, Kraków : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : EIT Raw Materials], [2021]. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wilgz.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Book_of_a... [2022-02-14]. — Tekst pol.-ang.
fragment książki
eCOP - system elektronicznego obiegu dokumentacji projektowej AGH — eCOP - system of electronic circulation of AGH project documentation / Adam LICHOTA // W: TrainESEE workshop [Dokument elektroniczny] : Training trainers in East and Southeastern Europe : 13-14 December 2021, Kraków : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : EIT Raw Materials], [2021]. — S. 12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wilgz.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Book_of_a... [2022-02-14]. — Tekst pol.-ang.
artykuł
General and specific: the impact of digital transformation on project processes and management methods / Alina KOZARKIEWICZ // Foundations of Management ; ISSN 2080-7279. — 2020 — vol. 12 iss. 1, s. 237–248. — Bibliogr. s. 247–248, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-31
fragment książki
Wdrożenie zarządzania procesowego do projektu studenckiego z zakresu lean management — Implementation of process management to a student project in the field of lean management / Katarzyna STYK, Piotr Kieszek // W: Wieloaspektowe wymiary doskonalenia / red. Anna Zielińska. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020. — ISBN: 978-83-7348-806-9. — S. 49–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Summ.
fragment książki
Basic project management documentation based on the example of the student project AGH Lean Line / Katarzyna STYK, Jakub Liszcz, Klaudia Drobek // W: ICITM 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 2019 8th International Conference on Industrial Technology and Management : March 2-4, 2019, Cambridge, UK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cambridge : IEEE, cop. 2019. — Dod. ISBN: 978-1-7281-3267-9, 978-1-7281-3269-3. — e-ISBN: 978-1-7281-3268-6. — S. 45-49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 49, Abstr.