Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/11)
fragment książki
Czynniki wpływające na wychylenie budynków z pionu w warunkach deformacyjnych wpływów eksploatacji górniczej — Factors influencing the tilt of buildings from the vertical under deformational influences of mining exploitation / Leszek Słowik, Janusz RUSEK, Karol FIREK // W: Wyzwania budownictwa na terenach górniczych, pogórniczych i zdegradowanych : monografia problemowa / praca zbiorowa pod red. Jana Pizonia, [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2023. — Publikacja zawiera referaty z konferencji: 68. Krynicka Konferencja Naukowa. — ISBN: 978-83-7880-917-3. — S. 217–233. — Bibliogr. s. 232–233, Streszcz., Summ. — J. Rusek, K. Firek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
artykuł
Effectiveness of preventive structural protection against mining impacts and Maintenance Management on technical state of masonry buildings — Efektywność zabezpieczeń profilaktycznych przeciw wpływom górniczym oraz remontów na stan techniczny budynków murowanych / Adrian JĘDRZEJCZYK, Karol FIREK, Wojciech KOCOT, Dagmara RATAJ // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2022 — vol. 68 no. 2, s. 261-273. — Bibliogr. s. 271-272, Abstr., Streszcz.
artykuł
Score-based Bayesian belief network structure learning in damage risk modelling of mining areas building development / Janusz RUSEK, Krzysztof Tajduś, Karol FIREK, Adrian JĘDRZEJCZYK // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2021 — vol. 296 art. no. 126528, s. 1-12. — Bibliogr. s. 11-12, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-25
artykuł
Monitoring of mining areas in relation to various reference networks / Andrzej UZNAŃSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2019 — vol. 106 art. no. 01012, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-24. — 5th international scientific conference on Civil engineering-infrastructure-mining : Kraków, Poland, January 17-18, 2019
artykuł
Mining activity and its remains - the possibilities of obtaining, analysing and disseminating of various data on the example of Miedzianka, Lower Silesia, Poland / R. Kawiecka, A. KRAWCZYK, P. LEWIŃSKA, K. Pargieła, Stanisław SZOMBARA, A. TAMA, K. ADAMEK, M. LUPA // Journal of Applied Engineering Sciences ; ISSN 2247-3769. — 2018 — vol. 8 iss. 2, s. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-15
fragment książki
Determining the suitability of MEMS inclination sensors for measuring deformation in mining areas / Paweł ĆWIĄKAŁA // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 127–134. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr.
artykuł
Qualitative and quantitative assessment of mining impacts influence on traditional development in the mining areas — Jakościowa i ilościowa ocena wpływu oddziaływań górniczych na tradycyjną zabudowę terenów górniczych / Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 — vol. 56 no. 2, s. 179–188. — Bibliogr. s. 188
artykuł
Creating a model of technical wear of buildings in mining areas with the use of fuzzy inference systems — Modelowanie przebiegu zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem systemów wnioskowania rozmytego / Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 — vol. 4 no. 1/1, s. 115-123. — Bibliogr. s. 123, Summ., Streszcz.
artykuł
Impact of mining exploitation on the road viaduct situated in the immediate vicinity of the edge of a mined wall — Oddziaływanie eksploatacji górniczej na wiadukt drogowy usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi eksploatowanej ściany / Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 — vol. 4 no. 1/1, s. 71–81. — Bibliogr. s. 80–81, Summ., Streszcz.
artykuł
Creating model of technical wear of building in mining area, with utilization of regressive approach — Budowa modelu przebiegu zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem metody wektorów podpierających “Support Vector Machine” w ujęciu regresyjnym / Janusz RUSEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 — vol. 54 iss. 3, s. 455–466. — Bibliogr. s. 466