Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/10)
artykuł
Blood‑lead level in humans and drug addiction: a comprehensive study in Iran / Amir Ghaderi, Amir Hossein Khoshakhlagh, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Fatemeh Alemi, Pooya Hazegh, Zahra Aghaei, Nader Molavi, Mojtaba Mahdavi, Neda Vahed, Somayeh Ghadami Dehkohneh, Fatemeh Ostadmohammady, Darpan Das // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2023 — vol. 30 iss. 52, s. 112071–112085. — Bibliogr. s. 112083–112084, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-10-12
artykuł
Human exposure to heavy metals and related cancer development: a bibliometric analysis / Amir Hossein Khoshakhlagh, Mahdiyeh Mohammadzadeh, Umesh Bamel, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2023 — vol. 30 iss. 51, s. 109867–109888. — Bibliogr. s. 109883–109888, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-10-04
artykuł
Hyperspectral imaging and directional reflectance for predicting interaction of laser radiation with biodeteriorated objects threatening human health / Dorota Rybitwa, Anna Wawrzyk, Michał Łobacz, Monika Machoy, Dagmara ZELJAŚ, Sławomir Wilczyński // International Biodeterioration & Biodegradation ; ISSN 0964-8305. — 2022 — vol. 173 art. no. 105440, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-27
fragment książki
Społeczna odpowiedzialność w sektorze spożywczym a zdrowie konsumentów — Social responsibility in the food sector and consumer health / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20II%20-%20RYZYKO.pdf [2020-01-30]. — ISBN: 978-83-955544-6-9; e-ISBN: 978-83-955544-9-0. — S. 175–189. — Bibliogr. s. 188–189, Streszcz., Abstr.
artykuł
Assessment of the Kraków inhabitants’ health risk caused by the exposure to inhalation of outdoor air contaminants / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Stochastic Environmental Research and Risk Assessment ; ISSN 1436-3240. — 2018 — vol. 32 iss. 2, s. 485–499. — Bibliogr. s. 497–499, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-09
fragment książki
New approach for concentrate utilisation obtained during geothermal water desalination / Barbara TOMASZEWSKA // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 3–6 September 2018, Athens, Greece : book of abstracts / European Desalination Society. — [Greece : s. n.], [2018]. — S. 157
artykuł
New approach to the utilisation of concentrates obtained during geothermal water desalination / Barbara TOMASZEWSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2018 — vol. 128, s. 407–413. — Bibliogr. s. 413, Abstr. — Dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences, Kraków. — MEMPEP 2018 : XII scientific conference Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection : 13–16 June 2018, Zakopane, Poland
fragment książki
Społeczna ocena wpływu eksploatacji ropy naftowej na życie mieszkańców i stan środowiska naturalnego — Social assessment of the impact of oil exploitation on the lives of the inhabitants of certain regions and on the environment / Stanisław RYCHLICKI, Piotr KOSOWSKI, Joanna WARTAK, Marek SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27th conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł. — S. 19. — Tekst pol.-ang.
artykuł
The mineralogy, geochemistry and health risk assessment of deposited particulate matter (PM) in Kraków, Poland / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Magdalena Wdowin // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 — vol. 42 no. 4, s. 429–441. — Bibliogr. s. 439–441, Abstr.
artykuł
Towards an integrated assessment of environmental and human health impact of the energy sector in Poland — Zintegrowana analiza oddziaływania sektora energetycznego na zdrowie ludzkie i środowisko / Artur WYRWA // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2010 — vol. 36 no. 1, s. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.