Wyszukiwarka publikacji

  1. Strona główna/
  2. Wyszukiwarka publikacji

(0/13)
artykuł
Effective computational model for determining the geometry of the transition zone of end coils of machined springs, enabling efficient use of the spring material / Krzysztof MICHALCZYK, Rafał Grzejda, Andrzej Urbaś, Patryk Różyło // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2024 — vol. 17 iss. 7 art. no. 1540, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-03-28
artykuł
A new method for generating virtual models of nonlinear helical springs based on a rigorous mathematical model / Krzysztof MICHALCZYK, Mariusz WARZECHA, Robert BARAN // Applied Computer Science ; ISSN 1895-3735. — 2023 — vol. 19 no. 2, s. 96–111. — Bibliogr. s. 110–111, Abstr.
artykuł
Experimental analysis of transverse stiffness distribution of helical compression springs / Robert BARAN, Krzysztof MICHALCZYK, Mariusz WARZECHA // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2023 — vol. 17 no. 1, s. 95–103. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-14
dokument patentowy
Sposób wytwarzania sprężyn śrubowych — [Method for producing coil springs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef SALWIŃSKI, Kazimierz BEDNAREK. — Int.Cl.: F16F 1/02(2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL226776B1 ; Udziel. 2017-02-21 ; Opubl. 2017-09-29. — Zgłosz. nr P.409761 z dn. 2014-10-10
dokument patentowy
Sprężysty zespół naciskowy — [Elastic pressing module] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef SALWIŃSKI, Kazimierz BEDNAREK. — Int.Cl.: F16F 13/16(2006.01). — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL69007Y1 ; Udziel. 2016-11-02 ; Opubl. 2017-04-28. — Zgłosz. nr W.123389 z dn. 2014-09-25
artykuł
Static and dynamic properties of metal-elastomer helical spring with rectangular wire cross-section / Krzysztof MICHALCZYK, Józef SALWIŃSKI, Wojciech SIKORA // Machine Dynamics Research ; ISSN 2080-9948. — Tytuł poprz.: Machine Dynamics Problems ; ISSN: 0239-7730. — 2017 — vol. 41 no. 2, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.
dokument patentowy
Sposób wytwarzania sprężyn śrubowych — [Method for producing coil springs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SALWIŃSKI Józef, BEDNAREK Kazimierz. — Int.Cl.: F16F 1/02(2006.01). — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL409761A1 ; Opubl. 2016-04-11. — Zgłosz. nr P.409761 z dn. 2014-10-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego. — 2016 — nr 8, s. 24
dokument patentowy
Sprężysty zespół naciskowy — [Elastic pressing module] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SALWIŃSKI Józef, BEDNAREK Kazimierz. — Int.Cl.: F16F 13/16(2006.01). — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL123389U1 ; Opubl. 2016-03-29. — Zgłosz. nr W.123389 z dn. 2014-09-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego. — 2016 — nr 7, s. 33
artykuł
Dynamic stresses in helical springs locally coated with highly-damping material in resonant longitudinal vibration conditions / Krzysztof MICHALCZYK // International Journal of Mechanical Sciences ; ISSN 0020-7403. — 2015 — vol. 90, s. 53–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr.
dokument patentowy
Sprężyna rurowa do obciążeń osiowych — [Tubular spring for axial loads] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef SALWIŃSKI, Krzysztof MICHALCZYK. — Int.Cl.: F16F 13/14(2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL219059B1 ; Udziel. 2014-07-15 ; Opubl. 2015-03-31. — Zgłosz. nr P.390280 z dn. 2010-01-26