Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Advanced system platform HILS for development of ILS systems — Zaawansowana platforma systemowa HILS dla tworzenia ILS systemów / ADAMSKI Andrzej // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 — nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1331–1339. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 1338–1339, Abstr., Streszcz.


Autor


Dane bibliometryczne

ID BaDAP86492
Data dodania do BaDAP2014-12-11
Rok publikacji2014
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Czasopismo/seriaLogistyka

Abstract

The logistic systems are a good examples of socio-technical complex adaptive systems. In the paper the proposal of dedicated for these systems hierarchical multi-layer functional structure ILS and premises, principles motivated of adequacy of this proposal was presented. For illustration of ILS systems capabilities the interactive system platform HILS was proposed which by intelligent dedicated inter-layers interactions enables the professional solutions of the practical problems. To illustrate these capabilities the example the real-time VRP-SPD-TW difficult routing problem was selected in which upper layers offer the context-related real-time updating network specifications that stimulates the adequate routing parameters updating at optimization layer .At the bottom dispatching control layer the well known DISCON (Dispatching CONtrol) method from public transport was adopted to logistics applications in which the actual routing is treated as obligatory reference schedule to be stabilized. The intelligence aspects are related among others to HILS based decomposition, context-related trade-offs between routing modifications and corrective dispatching control capabilities e.g. priority or route guidance actions.

Streszczenie

Systemy logistyczne sa dobrymi przykładami bardzo złożonych socjo-technicznych systemów. W artykule zaproponowano dedykowaną dla tych systemów hierarchiczną wielowarstwową strukturę funkcjonalną ILS oraz przedstawiono argumenty stanowiące uzasadnienie dla tej propozycji. Dla zilustrowania możliwości ILS systemów zaproponowano interaktywną platformę systemową HILS która poprzez inteligentne dedykowane interakcje pomiędzy poszczególnymi warstwami systemowy-mi umożliwia rozwiązywanie konkretnych problemów. W celu pokazania tych możliwości wybrano trudny problem wyboru tras typu VRP-SPD-TW w którym górne warstwy określały specyfikacje dla problemów optymalizacji tras które dla dolnej warstwy sterowania obsługiwanej przez metodę sterowania dyspozytorskiego w komunikacji zbiorowej DISCON stanowiły wirtualne rozkłady jazdy które należy stabilizować. Aspekty inteligencji dotyczą realizowania zależnych od sytuacji kompromisów pomiędzy modyfikacją tras a działaniami sterującymi. Możliwości dekomponowania przy pomocy HILS dużych sieciowych problemów oraz współdziałanie warstw w ramach ILS systemów gwarantuje duże możliwości tych systemów.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
Advanced system platform HITS for development of ITS systems — Zaawansowana platforma systemowa HITS dla tworzenia ITS systemów / ADAMSKI Andrzej // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 — nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1321–1330. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 1329–1330, Abstr., Streszcz.
artykuł
VRP-R: robust routing problems solutions based on the HILS platform — VRP-R problemy wyboru tras typu robust rozwiązywane na platformie HILS / ADAMSKI Andrzej, Kubek Daniel // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 — nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1369–1378. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 1377–1378, Streszcz., Abstr.