Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Advanced system platform HITS for development of ITS systems — Zaawansowana platforma systemowa HITS dla tworzenia ITS systemów / ADAMSKI Andrzej // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 — nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1321–1330. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 1329–1330, Abstr., Streszcz.


Autor


Dane bibliometryczne

ID BaDAP86491
Data dodania do BaDAP2014-12-11
Rok publikacji2014
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Czasopismo/seriaLogistyka

Streszczenie

Złożone behawioralne interakcje miedzy warstwami ITS systemów w kluczowy sposób determinują działanie tych systemów. W artykule zaproponowano dla danego ITS systemu oryginalną interaktywna wielo-warstwową strukturę systemową HITS z trzema dedykowanymi generatorami interakcji między-warstwowych o różnych horyzontach czasowych. Dla rozpoznawania i właściwego reagowania na powyższe interakcje zaproponowano dedykowane ARIMA(ni ,mi) modele dla warstw z estymacją i kalibracją parametrów bazującą na entropii. Podstawowe przesłanki stosowania HITS platformy dotyczą interaktywnego gwarantowania operacyjnej stabilności i efektywności funkcjonowania poszczególnych warstw systemowych i całego zintegrowanego ITS systemu.

Abstract

ITS system complex behavioral inter-layers interactions in a crucial way determines the features of the system operation. Therefore, in the paper original interactive hierarchical multi-layer HITS platform was proposed with three main inter-layers interactive cycles (interfaces) that must to guaranty system stability and effective operation of individual layers. Due to high complexity and non-unique attractors in the static approaches in the paper the ARIMA(ni ,mi) models for different layers was proposed with entropy-related estimation and calibration of parameters. This enabling the adequate selection of preference structures for multi-criteria activities of different layers. In consequence to propose truly multi-criteria entropy compatible ITS multi-layer dynamically interactive system functional structure.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
Advanced system platform HILS for development of ILS systems — Zaawansowana platforma systemowa HILS dla tworzenia ILS systemów / ADAMSKI Andrzej // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 — nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1331–1339. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 1338–1339, Abstr., Streszcz.
fragment książki
Is FPGA a suitable platform for advanced video surveillance systems? / Tomasz KRYJAK, Mateusz KOMORKIEWICZ, Marek GORGOŃ // W: dasip [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2012 conference on Design & Architectures for Signal & Image Processing : Karlsruhe, Germany, October 23–25, 2012 / eds. Adam Morawiec, Jinnie Hinderscheit ; ECSI Electronic Chips & Systems design Initiative. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n.], cop. 2012. — Dysk Flash. — (Proceedings of the ... Workshop on Design & Architectures for Signal and Image Processing ; ISSN 1966-7116). — Dodatkowo ISBN-ECSI Media 978-2-9539987-4-0. — e-ISBN: 978-2-9539987-2-6. — S. 369–370. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 370, Abstr. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: DASIP2012 Proceedings)