Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Socjologia wobec design thinking — Sociology and design thinking / Łukasz AFELTOWICZ, Seweryn RUDNICKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ; ISSN 0035-9629. — 2023 — t. 85 nr 2, s. 237-251. — Bibliogr. s. 250-251, Abstr., Streszcz. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-30


Autorzy (2)


Słowa kluczowe

EN: design thinkinginnovationsocial innovationsolutionism
PL: innowacjeinnowacje społecznemyślenie projektowedesign thinkingsolucjonizm

Dane bibliometryczne

ID BaDAP148304
Data dodania do BaDAP2023-09-28
Tekst źródłowyURL
DOI10.14746/rpeis.2023.85.2.17
Rok publikacji2023
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Abstract

Design thinking (DT) is emerging today in many contexts – from business to education to social innovation – as an attractive method for solving a broad range of problems. However, despite its popularity and the fact that the approach utilises concepts and research methods borrowed from sociology and other social sciences, it has received surprisingly little attention within sociologi-cal reflection. The purpose of this article is to fill this gap by discussing the main assumptions of the design thinking approach, and first and foremost by making a sociological critique of it and presenting possible options for how sociology as a discipline might react to its popularity. The article is discussion-based and inspired by research in science and technology studies (STS), the critical approach in sociology, and Pierre Bourdieu’s concept of the institutional field. The results of the analysis presented here show in what sense design thinking can be attractive to sociology as a discipline - not just as a certain set of tools, but as a different and at the same time inspir-ing cognitive perspective (accepting provisionality and pragmatism), pursuing to some extent the agenda of synthetic sociology. At the same time, the article shows that the approach is susceptible to criticism for operating with simplistic assumptions, for being solutionist, and for its entangle-ment in socio-economic dependencies.

Streszczenie

Design thinking (DT, myślenie projektowe) pojawia się dziś w wielu kontekstach – od biznesu, przez edukację, po innowacje społeczne – jako atrakcyjna metoda rozwiązywania szerokiego zakresu problemów. Jednak mimo jego popularności oraz faktu, że podejście to wykorzystuje pojęcia i metody badawcze zapożyczone z socjologii i innych nauk społecznych, zaskakująco mało uwagi poświęca się mu w refleksji socjologicznej. Celem tego artykułu jest uzupełnienie tej luki nie tylko przez omówienie głównych założeń podejścia design thinking, ale przede wszystkim przez dokonanie jego socjologicznej krytyki oraz przedstawienie możliwych wariantów reakcji socjologii jako dyscypliny na popularność tego podejścia. Artykuł ma charakter dyskusyjny i jest inspirowany badaniami z zakresu studiów nad nauką i technologią (STS), podejściem krytycznym w socjologii oraz koncepcją pola instytucjonalnego Pierre’a Bourdieu. Wyniki przedstawionej analizy pokazują, w jakim sensie design thinking może być atrakcyjne dla socjologii jako dyscypliny – nie tylko jako pewien zbiór narzędzi, ale jako odmienna, a przy tym inspirująca perspektywa poznawcza (akceptująca prowizoryczność i pragmatyzm), realizująca w pewnym stopniu program socjologii syntetycznej. Jednocześnie artykuł pokazuje, że podejście to jest podatne na krytykę jako operujące uproszczonymi założeniami, solucjonistyczne i uwikłane w społeczno-ekonomiczne zależności.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
Recenzje książek w czasopismach nauk społecznych : znaczenie i zagrożenia — Book reviews in social science journals: their role and threats to them / Piotr GÓRSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ; ISSN 0035-9629. — 2019 — R. 81 z. 1, s. 207–220. — Bibliogr. s. 219, Summ.
artykuł
Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja — Territorial self-government in sociologists eyes – a discussion / oprac. Marek Nowak, Paweł Śliwa ; głos w dyskusji: Marek S. Szczepański, Tomasz PIRÓG, Hubert Kotarski, Tatiana Majcherkiewicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ; ISSN 0035-9629. — 2017 — R. 79 z. 3, s. 241–252. — Bibliogr. dostępna na stronie czasopisma. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-29. — T. Piróg – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie