Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

A review of electricity and renewable energy sectors status and prospect in Jordan — Przegląd systemu energetycznego oraz sektor energii odnawialnej w Jordanie / Mohammad ABU SARHAN, Andrzej BIEŃ, Szymon BARCZENTEWICZ, Rana HASSAN // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2021 — R. 97 nr 9, s. 123–129. — Bibliogr. s. 128–129, Abstr., Streszcz.


Autorzy (4)

AGHAbu Sarhan MohammadAGHBień AndrzejAGHBarczentewicz Szymon H.AGHHassan Rana

Słowa kluczowe

EN: renewable energyelectric energysolar energywind energy
PL: energia elektrycznaenergia wiatrowaenergia słonecznaodnawialne źródła energii

Dane bibliometryczne

ID BaDAP135869
Tekst źródłowyURL
DOI10.15199/48.2021.09.25
Rok publikacji2021
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaPrzegląd Elektrotechniczny

Streszczenie

W Jordanii istnieją wyzwania wpływające na rozwój gospodarczy tego kraju. Jednym z takich wyzwań jest brak pierwotnych źródeł energii, co zmusza kraj do importu 90% energii, tj. ropy i gazu, od krajów ościennych. Geografia Jordanii pozwala jednak na duży rozwój energetyki odnawialnej, w szczególności energetyki opartej na energii słońca i wiatru. Ważnym elementem zapewnienia podaży na rosnący popyt na energię jest więc rozwój energetyki odnawialnej. W artykule omawiany jest obecny stan energetyki Jordanii oraz omawiany jest rozwój energetyki odnawialnej w miksie energetycznym tego kraju.

Abstract

In Jordan, there are many extensive challenges that the country faces against the national economy growth. This is mainly because Jordan has limited primary energy resources and imports more than 90% of natural gas and crude oil from neighboring countries which negatively affect its economy. However, the geographical location of Jordan is one of the benefits that make the country rich in renewable energy resources particularly solar and wind energy resources. Therefore, to fulfill the high growth of electricity demand in the coming years; Jordan is working on increasing the contribution percentage of renewable energy resources in the total energy mix. In this paper, the status of the electricity supply system and renewable energy resources in Jordan are discussed. Furthermore, the investigation of implementing the prospect scenario of increasing the share of electric generation from renewable energy resources shows that the generated power from solar and wind are significantly enhancing the national economy growth.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

fragmenty książek
Analiza efektywności energetycznej modułów fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych i symulowanych — Analysis of photovoltaic modules energy efficiency in real and simulated conditions / Bartosz SOLIŃSKI, Monika STOPA // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów III ogólnopolskiej konferencji naukowej : 16–17 kwietnia 2018, [Rzeszów, Polska] / red. Paweł J. Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2018. — e-ISBN: 978-83-946727-4-4. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.
artykuły
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku jednorodzinnym a zmienność sezonowa energii ze źródeł odnawialnych — Electricity demand in detached building and seasonal fluctuation of energy from renewable sources / Piotr MICHALAK // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2010 — t. 29 z. 1–2, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.