Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Rynkowy współczynnik regionalny w podejściu kosztowym wyceny nieruchomości — The market-based regional indicator in the cost approach to valuation / Tomasz ADAMCZYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2017 — nr I/2, s. 385–393. — Bibliogr. s. 392–393, Streszcz., Abstr.


Autor

AGHAdamczyk Tomasz

Słowa kluczowe

EN: regional indicatorcost approach
PL: podejście kosztowewspółczynnik regionalny

Dane bibliometryczne

ID BaDAP111763
DOI10.14597/infraeco.2017.1.2.028
Rok publikacji2017
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

Streszczenie

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w podejściu kosztowym wyceny wyznaczana jest wartość odtworzeniowa nieruchomości. Określanie kosztu odtworzenia budynków jako składowej wartości odtworzeniowej nieruchomości zabudowanych wymaga zastosowania cenników jednostkowych robót lub elementów scalonych. Katalogi z cenami różnych specjalistycznych wydawnictw różnią się odniesieniem cen do innych regionów Polski. Wymagana jest przy tym korekta kosztu odtworzenia tzw. współczynnikiem regionalnym. Autor zdefiniował rynkowy współczynnik regionalny wynikający z odniesienia kosztu odtworzenia do danych rynkowych z lokalnego rynku nieruchomości. Przedstawione zostały wzory do estymacji rynkowego współczynnika regionalnego wraz z zależnościami do analizy dokładności. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem liczbowym.

Abstract

According to the Act on real property management, replacement value of the property is determined in the cost approach. The estimated value of the developed land property in the cost approach takes into account, inter alia, the replacement cost of the building which based on pricebooks of works. Pricebooks contain calculated unit prices and rates related to various Polish regions. Therefore, the replacement cost is corrected using the regional indicator. The author has defined the market-based regional indicator that results from reference the replacement cost to the transaction data of properties. The article presents an algorithm for the estimation of the market-based regional indicator. The presented formulas for the analysis of variance allow to infer the degree of confidence relative to the obtained results. The considerations have been supported by the numerical example.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

fragmenty książek
Rynkowy współczynnik regionalny w podejściu kosztowym wyceny nieruchomości — The market-based regional indicator in the cost approach to valuation / Tomasz ADAMCZYK // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.
artykuły
Propozycja metod wyceny lokali mieszkalnych w zasobach TBS — The proposal of housing premises valuation in the societies of collective housing / Jarosław BYDŁOSZ, Janusz Dąbrowski, Piotr PARZYCH // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2010 — nr 12, s. 191–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Summ. — Afiliacja J. Dąbrowski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu