Wykazy

Po zalogowaniu autor ma możliwość prześledzenia historii wybranego czasopisma (poprzez link z opisu bibliograficznego publikacji lub poprzez wybranie opcji: Wykazy z górnej belki na górze ekranu:

Rozwijalne menu Wykazy w głównej nawigacji |~| [|times|]

Wykazy obejmują:

Rozwinięte menu Wykazy w głównej nawigacji |~| [|times|]

Czasopisma

Po wybraniu listy przechodzi się do wykazu czasopism:

Wykaz czasopism |~| [|times|]

Po lewej stronie znajduje się szereg faset: pozwalających na doprecyzowanie wyszukiwania. Są to:

  1. Częstotliwość ukazywania się (np. miesięcznik, rocznik itd.)

  2. Język w jakim ukazują się artykuły czasopisma

  3. Dyscyplina naukowa do której zaliczono czasopismo (do wyboru jest kilka typów dyscyplin: dyscyplina naukowa to dyscyplina zgodna z wykazem czasopism punktowanych MEiN, dyscyplina ASJC to dyscyplina przypisana do tytułu czasopisma w bazie Scopus, dyscyplina JCR to dyscyplina przypisana do tytułu czasopisma w bazie Journal Citation Report (część Web of Science). Czasopisma przypisane do wielu dyscyplin pojawiają się w każdej z nich po zawężeniu wyszukiwania.

Wyszukiwanie czasopisma po dyscyplinie naukowej |~| [|times|]

Powyżej wykazu znajduje się informacja, jaką dyscyplinę reprezentują tytuły czasopism znajdujące się na liście. W prawym górnym rogu znajduje się informacja o liczbie takich czasopism. Wkrótce pojawi się możliwość sortowania wykazu w zależności od zastosowanych wskaźników bibliometrycznych.

Po wybraniu czasopisma (poprzez kliknięcie na jego tytuł) pojawią się szczegółowe dane (w tym punktacja całkowita wg ostatniego wykazu czasopism punktowanych MEiN, najnowsze wskaźniki bibliometryczne - Impact Factor, SNIP, SJR, oraz pełna informacja o dyscyplinach naukowych przypisanych do tytułu czasopisma w różnych bazach danych:

Szczegóły czasopisma |~| [|times|]

Można także prześledzić historię czasopisma pod kątem wskaźników bibliometrycznych:

Impact Factor / Lista filadelfijska |~| [|times|]

Punktacja ministerialna |~| [|times|]

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) |~| [|times|]

SCImago Journal Rank (SJR) |~| [|times|]

Konferencje

Po wybraniu konferencji (poprzez kliknięcie na jej nazwę)

Wykaz konferencji |~| [|times|]

pojawią się szczegółowe dane dotyczące konferencji:

Szczegóły konferencji |~| [|times|

Wykaz konferencji został zaopatrzony w liczne fasety:, w tym niezbędne w procesie oceny jakości publikacji: konferencja zaliczona do Top10% bazy Scopus, rok, w którym konferencja miała miejsce, lokalizacja oraz zaliczenie konferencji do rankingu Core (w zależności od roku):

:term:`fasety<faset>`: konferencji |~| [|times|]

Wydawcy

Wykaz wydawców pozwala na poznanie szczegółowych danych:

Wykaz wydawców |~| [|times|]

Szczegóły wydawcy |~| [|times|]

Wykresy wydawnictw |~| [|times|]