Publikacje

Moduł Publikacje dedykowany jest osobom, które poszukują publikacji na określony temat lub są zainteresowane odnalezieniem publikacji autorów niebędących pracownikami/studentami AGH. Po wybraniu z górnego paska opcji Publikacje pojawia się ekran:

Strona wyszukiwania publikacji |~| [|times|]

Wpisanie terminu wyszukiwawczego (poprzedzone wybraniem w lewym okienku zakresu danych oraz kliknięciem na lupkę) umożliwia wyszukanie w całej Bazie publikacji odnoszących się do wprowadzonej opcji wyszukiwania:

Wyszukiwanie publikacji po wprowadzonej opcji wyszukiwania |~| [|times|]

UWAGA: pominiecie znaków diakrytycznych nie zmienia opcji wyszukiwawczej.

Wyszukiwanie publikacji po słowie kluczowym |~| [|times|]

Można takiego wyszukiwania dokonać z pominięciem zdefiniowania zakresu danych wpisując w okienko: wyszukaj w opisie bibliograficznym słowo lub ciąg słów.

Po odnalezieniu publikacji zgodnych z terminem wyszukiwawczym po prawej stronie pojawią się fasety: umożliwiające zawężenie wyszukiwania:

 1. Autor

 2. Dyscyplina reprezentowana przez autora/współautorów

 3. Wydział/jednostka zatrudnienia autora/współautorów

 4. Rok publikacji wskazujący na datę jej opublikowania w wersji finalnej

 5. Typ publikacji (przyjęty w BADAP): książki, artykuły, fragmenty książek, referaty, dokumenty patentowe, redakcje czasopism/serii wydawniczych, inne

 6. Czasopismo (umożliwia wyszukanie wszystkich publikacji autora zamieszczonych na łamach konkretnego tytułu czasopisma)

 7. Wydawnictwo - umożliwia zidentyfikowanie wydawnictw zwartych poprzez nazwę wydawcy

 8. Konferencja - pozwala na wyszukanie referatów wygłoszonych na konferencjach

 9. Słowa kluczowe - indeksowane są jedynie słowa kluczowe autora, które znalazły się w publikacjach

 10. Punktacja ministerialna - można zawęzić wyszukiwanie do publikacji punktowanych zgodnie z listami czasopism punktowanych opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (punktacja jest zgodna z rokiem wydania publikacji)

 11. IF/LF - pozwala na wyszukanie publikacji z tzw. „listy filadelfijskiej”

 12. Bazy referencyjne - faseta: pozwalająca na wyszukanie publikacji zarejestrowanych w światowych bazach danych np. Web of Science czy Scopus

 13. Recenzowane - wskazanie publikacji, które podlegały recenzji (na podstawie informacji zawartych w publikacji)

 14. Naukowe - faseta: umożliwia odnalezienie publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym (jeśli takie występują w spisie publikacji Autora)

 15. Otwarty dostęp pozwala na odnalezienie publikacji, których treści są ogólnie dostępne w Internecie

 16. Język publikacji umożliwia odnalezienie dokumentów napisanych w poszukiwanym języku (np. zawężenie wyłącznie do publikacji w języku polskim).

Pozostałe opcje zostały opisane w module Autorzy