Autorzy

Moduł otwiera indeks autorów, których publikacje zostały zarejestrowane w BaDAP:

wyjściowa zawartość modułu [Autorzy]

Początkowa zawartość to lista autorów, których nazwisko rozpoczyna się na literę [A]. Górny wiersz liter alfabetu łacińskiego umożliwia szybkie przejście do pożądanej listy nazwisk, według odpowiedniej litery. Nazwiska rozpoczynające się od liter niełacińskich (diakrytyków), zostały umieszczone pod literą wynikającą z odpowiedniej transliteracji, np.:

Ćwierkała

C

Łapała

L

Ślusarski

S

Źrebiński

Z

Żyła

Z

Kolejność pozycji na liście nazwisk jest alfabetyczna, z zastrzeżeniem transliteracji – nazwiska zawierające znaki wynikające z pisowni w języku oryginalnym (diakrytyki), umieszczane są na pozycjach odpowiadających kolejności alfabetycznej stringów po transliteracji:

Ćwierkała

Cwierkala

Łapała

Lapala

Ślusarski

Slusarski

Źrebiński

Zrebinski

Żyła

Zyla

Na wykazie część jednostek oznaczonych jest znakiem ✱ — jest to oznaczenie jednostek historycznych, które nie występują w aktualnej strukturze Uczelni.

Dostęp standardowy

Po lewej stronie znajdują się fasety, pozwalające na zawężenie wyszukiwania. Wśród fasetów wyróżnić można:

 1. Rok publikacji – umożliwia zawężenie wyszukiwania do konkretnego roku wydania publikacji

 2. Wydział – umożliwia zawężenie wyszukiwania do autorów zatrudnionych w jednostce

 3. Dyscyplina autora – umożliwia zawężenie wyszukiwania do autorów, którzy zadeklarowali swoje osiągnięcia w konkretnej dyscyplinie naukowej; jeśli autor zadeklarował 2 dyscypliny, jego nazwisko pojawi się w każdej z nich. Dyscyplina autora może się różnić od przypisania publikacji do dyscypliny, co wynika zarówno z faktu wielodyscyplinowości autorów jak i zmienności decyzji w tym zakresie (autor może zmienić dyscyplinę, w której deklaruje swoje osiągnięcia).

W lewym górnym rogu znajduje się okno do wyszukiwania nazwisk autorów, jednostek Uczelni lub dyscyplin (wybór z rozwijalnego menu):

Strona startowa modułu autorzy |~| [|times|]

Wybór ten umożliwia zdefiniowanie pierwszego zbioru publikacji zawężającego docelowy obszar poszukiwania w zasobach BaDAP.

Opcje filtrowania danych można łączyć, wykorzystując fasety:

Wyszukiwanie autorów po nazwie dyscypliny |~| [|times|]

Wybranie kolejnej opcji fasety: dodatkowo zawęża wyniki wyszukiwania:

Wyszukiwanie autorów po nazwie dyscypliny oraz roku publikacji |~| [|times|]

Na górze strony pojawia się informacja o wprowadzonych filtrach — klikniecie na znak „×” likwiduje przyjęte zawężenia wyszukiwania.

Możliwe jest wyszukiwanie ze znakiem specjalnym typu gwiazdka ✱ (zastępuje ciąg dowolnych znaków). Poniższy przykład ilustruje takie działanie w obszarze filtrowania według skrótu nazwy jednostki:

Wyszukiwanie skrótu nazwy jednostki z zastosowaniem znaku specjalnego |~| [|times|]

W przypadku wyboru pierwszego zakresu wyszukiwania [Autor], wpisana do wyszukania fraza zostaje w wynikach odpowiednio podświetlona. Dodatkowo użycie znaków specjalnych ✱ lub ? pozwala kontrolowac zakres wyszukiwania:

 • ✱ — zastępuje dowolny ciąg znaków.

 • ? — zastępuje pojedynczy znak.


Przykład: Znajdź Autorów, których nazwiska rozpoczynają się od ciągu znaków «kowa».

Wyniki uzyskane poprzez zastowowanie znaków specjalnych ilustrują poniższe przykłady:

 • wykorzystanie maski wielu znaków:

Wyszukiwanie Autora z zastosowaniem znaku specjalnego |asterix| |~| [|times|]

 • wykorzystanie maski pojedynczego znaku:

Wyszukiwanie Autora z zastosowaniem znaku specjalnego **?** |~| [|times|]

Uwaga: Jeśli na liście autorów pojawia się pozycja bez podświetlenia — oznacza to sytuację, gdzie wyszukiwany ciąg znaków pasuje do poprzedniego nazwiska tej osoby. Na liście Autorów podawane są aktualnie używane nazwiska zarejestrowane w bazie aplikacji.


Na komentarz zasługuje opcja pierwszego wyboru (z listy rozwijanej), pozycji: Identyfikator autora. Opcja ta pozwala na odnalezienie we wszystkich identyfikatorach zarejestrowanych w systemie, wprowadzonego ciągu znaków alfanumerycznych — wynikiem jest lista autorów, którzy w swoich identyfikatorach mają podany do wyszukania ciąg znaków. Obecnie możliwe jest wyszukanie w obrębie identyfikatorów: ORCID, ResearcherID, SCOPUS, Google Scholar, PBN, POL-on.

Wyszukiwanie Autora według fragmentu dowolnego identyfikatora |~| [|times|]


Przykład: znajdź autorów którzy w którymś identyfikatorze mają ciąg cyfr `1234`.

Wyszukiwanie Autora według fragmentu dowolnego identyfikatora, przykład |~| [|times|]

Wynikiem tak zdefiniowanego wyszukiwania są trzy osoby, w identyfikatorach których pojawia się ciąg cyfr 1234:

 • ORCID: 0000-0002-1234-3612

 • ResearcherID: V-1234-2017

 • lokalny identyfikator BaDAP: schabowska-osiowska-elzbieta-001234


Wybranie jednej z czterech opcji formularza i/lub kombinacji trzech faset, zawęża listę autorów do zbioru spełniającego wybrane kryteria. Bez wyboru jakiegokolwiek filtru, mamy możliwość przeglądania pełnej listy autorów zarejestrowanych w zasobach BaDAP, w kolejności alfabetycznej.

Wybór autora z tej listy (poprzez kliknięcie w dowolnym miejscu podświetlonwego wiersza wybranego autora) pozwala przejść do wykazu jego publikacji. Na górze strony znajdują się informacje o autorze wraz z identyfikatorami i profilami w innych systemach (odesłanie na zasadzie linku) oraz informacją o dyscyplinie/dyscyplinach, do której autor zalicza swoje osiągnięcia. Dodatkowo pojawia się chmura tagów informująca o obszarach zainteresowania autora.

Informacje o autorze |~| [|times|]

Po lewej stronie znajdują się fasety: pozwalające na zawężenie wyszukiwania wśród publikacji autora:

 1. Współautor

 2. Dyscyplina reprezentowana przez autora/współautorów

 3. Wydział zatrudnienia autora/współautorów

 4. Rok publikacji wskazujący na datę jej opublikowania w wersji finalnej

 5. Typ publikacji (przyjęty w BaDAP): książki, artykuły, fragmenty książek, referaty, dokumenty patentowe, redakcje czasopism/serii wydawniczych, inne

 6. Czasopismo (umożliwia wyszukanie wszystkich publikacji autora zamieszczonych na łamach konkretnego tytułu czasopisma)

 7. Wydawnictwo — umożliwia zidentyfikowanie wydawnictw zwartych poprzez nazwę wydawcy

 8. Konferencja — pozwala na wyszukanie referatów wygłoszonych na konferencjach

 9. Słowa kluczowe — indeksowane są jedynie słowa kluczowe autora, które znalazły się w publikacjach

 10. Punktacja ministerialna — pozwala zawęzić wyszukiwanie do publikacji punktowanych zgodnie z listami czasopism punktowanych opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (punktacja jest zgodna z rokiem wydania publikacji)

 11. IF/LF — pozwala na wyszukanie publikacji z tzw. „listy filadelfijskiej”

 12. Bazy referencyjne — pozwala na wyszukanie publikacji zarejestrowanych w światowych bazach danych np. Web of Science czy Scopus

 13. Recenzowane — wskazanie publikacji, które podlegały recenzji (na podstawie informacji zawartych w publikacji)

 14. Naukowe — umożliwia odnalezienie publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym (jeśli takie występują w spisie publikacji Autora)

 15. Otwarty dostęp pozwala na odnalezienie publikacji, których treści są ogólnie dostępne w Internecie

 16. Język publikacji umożliwia odnalezienie dokumentów napisanych w poszukiwanym języku (np. zawężenie wyłącznie do publikacji w języku polskim).

W lewym górnym rogu znajduje się okienko umożliwiające wpisanie odpowiednich poszukiwanych słów, umożliwiające znalezienie publikacji zawierających te słowa (w całym opisie bibliograficznym).

Wyszukiwanie publikacji na stronie autora |~| [|times|]

Każdy opis poprzedzony jest okienkiem do zaznaczania wybranych publikacji, celem ich późniejszego wykorzystania do druku lub przekształcenia opisu na styl odpowiedni dla osoby poszukującej (opcja dostępna po zalogowaniu)

Lista publikacji autora |~| [|times|]

Dodatkowo z prawej strony znajduje się przycisk TeX, umożliwiający wyłączenie trybu przekształcania opisów publikacji w formacie umożliwiającym poprawne generowanie symboli matematyczno-fizyczno-chemicznych (umożliwia to szybsze „ładowanie” opisów publikacji autora).

Każdemu opisowi publikacji towarzyszy informacja o afiliacji autora podanej w dokumencie (afiliacja AGH, brak afiliacji AGH). Po tej informacji, po ustawieni się na konkretnym opisie pojawia się identyfikator bazy BADAP, a w prawym górnym rogu data dzienna zarejestrowania publikacji w Bazie.

Na dole każdego opisu znajduje się napis: Szczegóły — po wybraniu tej opcji dostępne są dodatkowe informacje dotyczące publikacji:

Szczegóły publikacji |~| [|times|]

Opis publikacji, nazwiska autorów z możliwością przejścia do wykazu publikacji każdego z nich (poprzez kliknięcie na nazwisko autora) oraz dane bibliometryczne, w tym DOI. Dla osób zalogowanych dane te są znacznie bardziej obszerne, co wskazano w rozdziale: Dostęp po zalogowaniu.

Każdej publikacji towarzyszy co najmniej jedno streszczenie (może ich być kilka, zależnie od języka); Streszczenia występują przy opisach publikacji, dla których takie dane odnaleziono w ich wersjach elektronicznych.

Na dole strony znajduje się informacja o wybranych (2) publikacjach, które są tematycznie zbliżone do opisanej powyżej:

Publikacje, które mogą cię zainteresować |~| [|times|]

Dostęp po zalogowaniu

Dla autorów będących pracownikami lub studentami AGH przewidziano w BaDAP dostęp do znacznie obszerniejszych informacji. Po zalogowaniu się do Bazy — przycisk logowania znajduje się na górnej belce z prawej strony (login i hasło jak do poczty AGH)

Przycisk logowania w głównej nawigacji |~| [|times|]

Autorzy mają dostęp do wielu danych, głownie bibliometrycznych, dotyczących ich publikacji.

Są to:

Cytowania i statystyki pobierane z różnych baz danych (Google Scholar, Scopus oraz statystyki związane z opisami publikacji w bazie BaDAP) — wszystkie dane dostępne są dla osób posiadających profile w wybranych bazach danych:

Cytowania i statystyki autora |~| [|times|]

Rozwinięcie statystyk (po kliknięciu na znak „+”) daje możliwość przeglądania szczegółowych informacji odnośnie do każdej publikacji:

Cytowania publikacji według Google Scholar |~| [|times|]

Statystyki publikacji według BaDAP |~| [|times|]

Autorzy, posiadający profil w portalu Historia AGH mogą poprzez kliknięcie na link przejść do swojego biogramu (autorzy nie posiadający biogramu w portalu Historia AGH proszeni są o zgłaszanie się do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH celem opracowania odpowiednich danych).

Link do biogramu autora |~| [|times|]

Po lewej stronie wykazu publikacji autora znajdują się fasety: takie jak zastosowano w opcji wyszukiwania bez logowania (zob. moduł Autorzy).

Znacząca różnica dla autorów zalogowanych jest widoczna po przejściu do szczegółów publikacji:

Szczegóły publikacji dla zalogowanego autora |~| [|times|]

Poza opisem bibliograficznym i listą nazwisk autorów/współautorów (jak w opcji bez logowania — zob. moduł Autorzy) pojawiają się dane bibliometryczne, w tym także informacja o konsorcjum, w ramach którego publikacja powstała (jeśli miało to miejsce), pełna informacja o czasopiśmie, w którym zamieszczono publikację, pełna informacja o bazach, w których również zarejestrowano publikację oraz informacja o punktacji całkowitej dla czasopisma na podstawie list czasopism/konferencji punktowanych MEiN (zgodnej z rokiem wydania publikacji).

Wykaz czasopisma, w którym zamieszczono publikację |~| [|times|]

Dla części publikacji dodano informację o numerze umowy/grantu, w ramach którego publikacja została wydana (pod warunkiem, że takie dane znalazły się w publikacji):

Informacje o uwomach/grantach |~| [|times|]

Poniżej danych bibliometrycznych znajdują się informacje o cytowaniach publikacji w bazach: CrossRef, Open Citations, Scopus oraz PlumX metrics, wskazujący na obecność opisu publikacji w mediach społecznościowych.

Poniżej zamieszczono informacje niezbędne w procesach ewaluacji oraz systemach motywacyjnych AGH, zatem informacje o udziałach procentowych w publikacji (o ile zostały one określone przez autorów), informacje o zaliczeniu publikacji do dycypliny (określone oświadczenia każdego autora publikacji) oraz informacja o złożonym oświadczeniu ewaluacyjnym:

Informacje o współautorstwie dla danej publikacji |~| [|times|]

Pod abstraktem znajdują się wykazy bibliografii załącznikowej (literatury, references), które zostały dodane przez autorów do publikacji — wykazy są pobierane z różnych baz danych:

Wykazy bibliografii załącznikowej |~| [|times|]

Rozwinięcie przez klikniecie na znak „+” pozwala na przejście do opisów publikacji bibliografii załącznikowej wraz z linkami prowadzącymi do pełnych tekstów:

Literatura (referencje) z bazy CrossRef |~| [|times|]

Z prawej strony każdego opisu publikacji znajdują się przyciski: Cytuj oraz Drukuj.

Przyciski Cytuj oraz Drukuj |~| [|times|]

Pierwszy z nich umożliwia przekształcenie opisu publikacji właściwego dla bibliografii prymarnej, na wybrany styl cytowania (np. BibTeX).

Cytowanie publikacji |~| [|times|]

Opcja: Drukuj jest w trakcie przygotowania.